Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗГРОМАДЯНСТВО
   

БЕЗГРОМАДЯНСТВО

- правовий стан особи, яка не має громадянства жодної д-ви. Таких осіб називають апатридами. Б. виникає внаслідок виходу з громадянства чи втрати громадянства певної держави, колізій або прогалин у законодавстві про громадянство різних держав та деяких ін. причин. Відповідно до закону «Про громадянство України» (1997) особи, які проживають на тер. України і не є гр-нами України та не мають доказів своєї належності до громадянства іноз. д-ви, вважаються особами без громадянства. Б. в Україні, зокрема, може існувати з часу припинення іноз. громадянства до виникнення передбачених законом підстав прийому до громадянства України. За Конституцією України (ст. 26) особи без громадянства, що перебувають у країні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, мають такі самі обов'язки, що й гр-ни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнар. договорами України. Зокрема, особи без громадянства не мають військ, обов'язку.

Стан Б. визнається правовою аномалією. З цього виходять і національне законодавство, і міжнародне право. Діють, зокрема, Конвенція про статус осіб без громадянства 1954 і Конвенція про скорочення випадків безгромадянства 1961. Перша з них спрямована не на ліквідацію Б. як такого, а на встановлення на тер. держав-учасниць від-повід. правового режиму для осіб без громадянства. Цією конвенцією передбачені заходи захисту правового статусу вказаних осіб, їхніх майн. прав, а також пільги щодо працевлаштування, одержання освіти тощо. Друга конвенція містить ряд рекомендацій, спрямованих на скорочення випадків Б. у країнах-учасницях. Нею передбачено створення міжнар. органу, куди безпосередньо можуть звертатися особи без громадянства зі скаргами на невиконання учасниками конвенції її положень. За рішенням Генеральної Асамблеї ООН функції такого органу покладені на Верховного комісара ООН у справах біженців.

Літ.: Междунар. право. М., 1994.

Ю. С. Шемшученко, В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази