Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ
   

МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ

-держ. органи викон. влади в областях і районах, районах АР Крим, містах Києві та Севастополі. Правовий статус М. д. а. встановлено Конституцією України та Законом України «Про місцеві державні адміністрації» (1999).

М. д. а. є єдиноначальними органами в системі органів держ. викон. влади, владні повноваження яких реалізуються одноособово їх керівникам и — головами М. д. а., що призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням КМ України. М. д. а. та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України та КМ України. Голова М. д. а. формує склад адміністрації, до якої входять його заступники, кер. та посад, особи управлінь, відділів та ін. структурних підрозділів. Голова М. д. а. призначається на строк повноважень Президента України, тобто на 5 років. У межах своїх повноважень він видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та ін. структурних підрозділів держ. адміністрації — накази. Посад, особи М. д. а. є держ. службовцями, їх осн. права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці тощо визначаються Законом України «Про державну службу» (1993). У межах своїх повноважень М. д. а. здійснюють викон. владу на тер. відповідної адм.-тер. одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідними радами. На відповідній території забезпечують: виконання Конституції та законів України, актів Президента України, КМ України, ін. органів викон. влади; законність і правопорядок, додержання прав і свобод гр-н; виконання держ. і регіон, програм соціально-екон. і культур, розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корін. народів і нац. меншин — програм їх нац.-культур. розвитку; підготовку та виконання обл. і районних бюджетів; звіт про виконання бюджетів і програм; взаємодію з органами місц. самоврядування тощо. В управлінні М. д. а. перебувають об'єкти держ. власності, передані їм у встановленому законом порядку. Це заклади освіти, культури, охорони здоров'я, масової інформації, інвестиц. фонди, засновниками яких є М. д. а., об'єкти, які забезпечують діяльність держ організацій, установ і служб, що перебувають на обл. чи районному бюджеті, тощо. У разі делегування держ. адміністраціям районними чи обласними радами відповідних повноважень в їх управлінні можуть перебувати також об'єкти спільної власності тер. громад.

Літ.: Авер'янов В. Б. Органи викон. влади в Україні. К., 1997.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази