Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
   

МИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

- сукупність митних органів, на які покладено завдання здійснення митної справи в д-ві. Система складається з Державної митної служби України, регіон, митниць, митниць, митних постів, спеціаліз. митних управлінь та організацій.

Держ. митна служба України спрямовує, координує та контролює діяльність мит. органів щодо виконання зак-ва з мит. справи, в межах своїх повноважень видає накази та інструкції, організує та контролює їх виконання. Нормат. акти Держмитслужби з питань мит. справи, організації та регулювання митного контролю, боротьби з контрабандою і порушеннями мит. правил, видані на основі та на виконання чинного зак-ва і в межах її компетенції, є обов'язковими для центр, органів викон. влади України, органів АР Крим, місц. державних адміністрацій, органів місц. самоврядування, а також підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності й підпорядкування), посад, осіб і гр-н. і Держмитслужбі безпосередньо підпорядковані регіон, митниці, митниці, митні пости, а також утворені для її ефективної діяльності спеціаліз. організації та установи (митні лабораторії, ін-форм.-аналіт. підрозділи, буд. та госп. служби, кінологічні служби, н.-д. підрозділи, навч. заклади та установи з підготовки і перепідготовки кадрів), ін. організації та установи М. с. У. Регіон, митниця здійснює контроль за дотриманням зак-ва з мит. справи і в межах своєї компетенції на тер. закріпленого за нею регіону забезпечує керівництво і координацію діяльності митниць (крім підпорядкованих безпосередньо Держмитслужбі), спеціаліз. митних управлінь та організацій Держмитслужби. Створення, реорганізація та ліквідація регіон, митниць здійснюються КМ України. Осн. ланка М. с. У. — митниця. Митний пост є структурним підрозділом митниці, який безпосередньо здійснює мит. контроль та оформлення трансп. засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митні пости створюються з урахування м адм.-тер. поділу, географічного положення району, а також на залізнич. станціях, автомагістралях, в аеропортах, мор. і річкових портах тощо. Зону діяльності мит. поста визначає нач. митниці за погодженням з регіон, митницею. Створення, реорганізація та ліквідація мит. постів здійснюються Держмит-службою за поданням регіон, митниці. Нач. митного поста призначається на посаду і звільняється з посади начальником регіон, митниці за погодженням з Держмитслужбою. Складовою М. с. У. є Центральна митна лабораторія, яка утворюється, реорганізується та ліквідується головою Держмитслужби. Вона має статус юрид. особи, здійснює наук.-метод. керівництво мит. лабораторіями регіон, митниць. Митні лабораторії здійснюють матеріалозн. дослідження, товарозн. експертизи, а також ін. митні лабораторні дослідження. їм надається право провадження суд.-експертної діяльності. Особливою ланкою М. с. У. є митна варта.

С. В. Ківалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази