Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

- об'єднання гр-н для задоволення та захисту своїх законних прав і свобод, екон., соціальних, культур, та ін. інтересів. Заг. засади створення і діяльності Г. о. закріплені Конституцією України (ст. 36).

За спрямованістю і характером діяльності Г. о. в Україні розрізняють: орг-ції для задоволення особистих потреб (спорт, т-ва, спілки книголюбів, т-ва мисливців і рибалок, гаражні кооперативи тощо); орг-ції для задоволення профес. чи сусп. інтересів (профспілки, нац.-культурні, наук, та наук.-тех. т-ва, творчі спілки, дит., молодіжні, жін., ветеранські, благодійні організації тощо). Порядок створення Г. о., їх права та обов'язки регулюються Законом України «Про об'єднання громадян» (1992). Гарантуючи гр-нам право на об'єднання у Г. о., Конституція України водночас забороняє створювати такі орг-ції, мета і діяльність яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конст. ладу насильн. шляхом, порушення суверенітету і тер. цілісності д-ви, підрив її безпеки, незаконне захоплення держ. влади, пропаганду війни, розпалювання міжетн., рас. та реліг. ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. У Конституції (ст. 37) зазначено, що Г. о. не можуть мати воєніз. формувань. Г. о. створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності. Д-ва захищає права і законні інтереси легалізованих Г. о. Легалізація (офіц. визнання) їх обов'язкова і здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про заснування. Після реєстрації Г. о. набуває статусу юрид. особи. Діє на основі статуту, який не повинен суперечити законодавству України. Всі осн. питання її діяльності повинні вирішуватися на зборах членів або представників членів орг-ції. Членами Г. о., крім молодіжних та дитячих, можуть бути особи, яким виповнилося 14 років. Вік членів мол. та дит. орг-цій встановлюється статутами останніх. У їх діяльності можуть брати участь і кол. члени цих організацій. Г. о. можуть не мати фіксованого індивід, членства. В Україні можуть утворюватися Г. о. із всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом. Вони мають право на добров. засадах засновувати або вступати між собою у спілки (союзи, асоціації тощо), укладати угоди про взаємоспівробітництво й взаємодопомогу. Г. о., їх спілки відповідно до своїх статутів можуть засновувати або вступати в міжнар. громад, (неурядові) орг-ції, утворювати міжнар. спілки громад, орг-цій, підтримувати прямі міжнар. контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнар. зобов'язанням України. Г. о. мають право: виступати учасником цив.-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у держ. та громад, органах; брати участь у політ, діяльності, проводити збори, мітинги, демонстрації тощо; ідейно, організаційно та матеріально підтримувати ін. об'єднання гр-н; створювати установи та орг-ції; одержувати від органів держ. влади та органів місц. самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; вносити пропозиції до органів держ. влади, розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; засновувати засоби масової інформації, користуватися ін. правами, передбаченими законами України. Зареєстровані Г. о. можуть здійснювати необхідну госп. та ін. комерц. діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юрид. особи, заснування підприємств у встановленому законодавством порядку. Діяльність Г. о. припиняється шляхом ліквідації або реорганізації. Реорганізація здійснюється відповідно до її статуту, ліквідація — на підставі статуту або рішення суду. Див. також Об'єднання громадян.

Н. П. Гаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази