Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ
   

ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

(ГРУПИ), парламентські фракції (групи, клуби) (франц. fraction, від лат. fractio — розламування) — об'єднання депутатів у парламенті, утворені за нормами спец, закону або парлам. регламенту. Питання організації і діїтльності Д. ф. (г.) вирішені в ряді новітніх конституцій, прийнятих після Другої світ, війни. Звичайно обмежуються конст. визнанням самого факту існування Д. ф. (г.) (Болгарія, Грещя, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Румунія, Словенія, Швеція та Югославія). При цьому здебільшого мається на увазі пропорц. представництво Д. ф. (г.) в ін. парлам. структурах. Іноді на конст. рівні визначаються гол. напрями діяльності Д. ф. (г.) та їхні права (Португалія). В окр. країнах питання організації і діяльності Д. ф. (г.) регулюються спец, законом. Однак у більшості держав таке регулювання здійснюється на основі парлам. регламенту.

Д. ф. (г.) утворюються звичайно за принципом належності депутатів до тієї чи тієї політ, партії, представленої у парламенті. Угруповання депутатів за ін. принципами, як правило, забороняються, хоча в окр. країнах, крім Д. ф. (г.), у парламентах функціонують об'єднання депутатів за спільними профес. інтересами, регіон, належністю тощо. Але такі об'єднання не мають прав Д. ф. (г.) і у багатьох випадках — відповідного офіц. статусу. Д. ф. (г.) звичайно формуються з членів однієї політ, партії, хоч у ряді країн практикується утворення спільних фракцій з представників кількох партій, що дотримуються єдиної або близької лінії у політиці. В деяких країнах (Австрія, Італія) допускається створення фракцій, куди входять депутати, які не є членами жодної партії або які не бажають бути членами фракцій, утворених на парт, засадах. Фракції (групи) народних депутатів України формуються як на парт., так і на позапарт. основі. Д. ф. (г.), сформовані за парт, належністю нар. депутатів України, офіційно називаються депут. фракціями. До їх складу можуть входити і позапарт. депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. У Регламенті Верховної Ради України (1994) прямо записано, що Д. ф. (г.) «не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів». Порядок роботи фракцій (груп) нар. депутатів України, умови вступу, виходу чи виключення депутатів — членів фракцій тощо визначаються самими Д. ф. (г.). Нар. депутат України не може бути членом більш як однієї зареєстрованої Д. ф. (г.). Голова BP України та його заступники не входять до складу жодної Д. ф. (г.). Д. ?. (г.) утворюють свої кер. органи — одноосібні чи колегіальні. Фракції відіграють істотну роль у підготовці та ухваленні практично всіх парлам. рішень у розвинених країнах. Від них залежить зміст порядку денного роботи парламенту, хід законод. процесу, ініціативи щодо контролю за діяльністю уряду тощо. Фракції беруть активну участь у формуванні ін. парлам. структур — пост, і тимчас. комісій (комітетів), кер. органів парламенту. В країнах із змішаною республіканською і парламентськими формами правління у тих випадках, коли жодна з політ, партій не здобула більшості у колегіальному представн. органі держ. влади, фракції нерідко відіграють вирішальну роль у формуванні коаліц. уряду. Через свої фракції партії впливають на уряд, коли вважають, що дії останнього суперечать їхнім програм, настановам. Проте не всі фракції мають такі можливості, ними володіють насамперед фракції партій більшості у парламенті. Реально реалізувати свої настанови можуть фракції, що представляють великі партії. Що стосується ін. фракцій, то їх вплив на роботу парламенту, особливо утворених ними урядів, обмежений. У більшості країн визначається мін. кількість депутатів, достатня для створення Д. ф. (г.). Цей мінімум у різних д-вах неоднаковий і певною мірою залежить від кількісного складу самих парламентів. У деяких країнах для утворення фракцій достатньо будь-якої за чисельністю групи депутатів за умови визнання ними спільної парт, належності. У двопалат. парламентах Д. ф. (г.) утворюються здебільшого в кожній з палат. Д. ф. (г.) є невід'ємним елементом парлам. структури практично в усіх д-вах з дем. політ, режимами. У ряді країн поняття «депутатська група» і «парламентська фракція» істотно різняться. Депут. групами вважаються об'єднання депутатів, що не ввійшли до парлам. фракцій. У таких випадках вони відрізняються і за статусом: повноцінними є лише

парлам. фракції. В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази