Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кіні-клас arrow КІНЦЕВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
   

КІНЦЕВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ

— вся сума матеріальних благ, вироблених за певний період в країні (як правило за рік) з вирахуванням вироблених і спожитих за цей час у виробництві предметів праці. За своєю натуральною формою К. с. п. складається з предметів споживання, засобів

праці і тієї частини предметів праці, що їх використовують для розширення виробництва і поповнення резервів; за вартістю — з обсягу національного доходу й амортизації осн. засобів виробн. В процесі використання К. с. п. розпадається на фонд ресурсів невиробничого споживання і фонд ресурсів виробничого споживання. К. с. п. менший від валового сусп. продукту на величину вартості предметів праці (сировини, матеріалів, напівфабрикатів та ін.), вироблених і спожитих протягом одного і того ж року. Разом з тим він більший за чистий продукт (нац. доход) на величину амортизаційних відрахувань та ін. елементів перенесеної вартості, що їх враховують у складі К. с. п. (вартість спожитих і імпортних предметів праці). Бурж. статистика відносить до К. с. п. також обсяг послуг невиробничої сфери. Показник К. с. п. в узагальненому вигляді характеризує остаточні результати виробничої діяльності суспільства. Його динаміка і структура найповніше відображають зростання сусп. виробн. в цілому, підвищення продуктивності праці, ефективності виробн. і якості продукції, рух найважливіших пропорцій розширеного відтворення. Тому розрахунок К. с. п. має велике значення для планування найважливіших нар.-госп. пропорцій, взаємозв'язку між різними галузями економіки, статистичного обліку суми виробленої готової продукції. В умовах посилення інтенсифікації виробництва і його орієнтації на кінцеві результати кінцевий суспільний продукт виступає основою розробки системи показників економічної ефективності соціалістичного виробництва.

Ю. В. Ніколенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази