Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ге-генер arrow ГЕЛЬВЕЦІЙ
   

ГЕЛЬВЕЦІЙ

(Helvetius) Клод-Адріан (31.І 1715, Париж - 26.ХІІ 1771, там же) - французький фі-лософ-матеріаліст, один з діячів Просвітительства. Філософія Г. поглиблювала і розвивала матеріалістичні ідеї епохи Відродження. Г. заперечував наявність надприродних начал, розкривав антинауковість релігії. Вихідним началом філософії вважав нескінченну і вічну матерію, що перебуває в постійному русі. Матерія не виникла і не знищується, а лише змінює форми свого існування. Обстоював ідею єдності матерії й свідомості, заперечував реліг. догму про безсмертя душі й проголошував залежність психічного життя людини від її тілесної організації. Проте матеріалізм Г. був метафізичний і механістичний. У теорії пізнання, долаючи непослідовність Дж. Локка, Г. надав його сенсуалізмовг відверто матеріалістичного характеру, стверджуючи факт виникнення людського знання із досвідного, чуттєвого пізнання. Як і ін. франц. матеріалісти, Г.- противник агностицизму. Виступав з критикою феод. ладу та його ідеології, пропагував просвітительські ідеї природної і політ. рівності всіх людей, залежність їхніх моральних понять і вчинків від соціальних умов життя. Проте найдоцільнішим засобом втілення просвітительських ідеалів у життя Г. вважав не революцію, а законодавчу діяльність освіченого монарха. Визначальним чинником моральних дій людей Г. вважав прагнення до насолоди. Значне місце в творах Г. посідало питання про роль середовища у формуванні особи. Гол. рушійну силу суспільства Г. вбачав в особистому інтересі, зміні сусп. законів і вдосконаленні системи виховання. Погляди Г. справили значний вплив на розвиток прогресивної суспільної думки кін. 18 - поч. 19 ст. Осн. твори: "Про розум" (1758), "Про людину, її розумові здібності та її виховання" (1773).

Тв.: Укр. перекл. - Про людину, її розумові здібності та її виховання. X., 1932; Рос. перекл. -Сочинения, т. 1-2. М., 1973-74.

В. І. Даниленко.

Гельвецій

 

Схожі за змістом слова та фрази