Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХЛОКРАТІЯ
   

ОХЛОКРАТІЯ

(від грец. — натовп і — влада) — панування, влада натовпу або політ, сил, які орієнтуються на безсистемні, провокативні дії, гасла й вимоги неорганіз. маси людей.

В сучас. умовах О. виявляється переважно у демагогії, популізмі, політ, авантюризмі, правовому нігілізмі, примітивізації сусп. проблем представниками влади, правлячої еліти. О. унеможливлює елементарні гарантії прав і свобод людей, здатна привести суспільство до загаль-нонац. катастрофи. Для запобігання О. необхідний розвиток форм представн. демократії, зміцнення механізмів забезпечення законності й правопорядку.

Літ.: Дюверже М. Ностальгия бессилия. ?., 1990; Ильин И. А. Наши задачи: истор. судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 годов, т. 1. М., 1992; Лапицкий М. И. К свобод, демократии или дем. тирании? Разговаривая с Токвилем. «Полит, исследования», 1992, № 5—6; 1993, № 3; Ортега-і-Гассет X. Бунт мас. В кн.: Ортега-і-Гас-сет X. Вибр. твори. К., 1994; Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравн. изучение цивилизаций. М., 1999.

В. П. Горбатенко.