Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАДІЇ ЗЛОЧИНУ
   

СТАДІЇ ЗЛОЧИНУ

- етапи вчинення злочину, шо відрізняються за розвитком його об'єктив, сторони і ступенем реалізації умислу винного. До них належать: 1) готування до злочину; 2) замах на злочин; 3) закінчений злочин. С. з. не вважається т. з. вияв умислу — висловлений (усно чи письмово) намір особи вчинити певне злочинне діяння. Ще рим. юристи дотримувалися правила cogitationis poenam nemo patitur (лат. — ніхто не повинен бути покараним за свої думки). Готування до злочину виявляється в умисному створенні умов для його вчинення (планування злочину, підшукування співучасників, пристосування відповід. засобів чи знарядь, усунення перешкод тощо). За ст. 15 КК України замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі особи. Замах на злочин може бути закінченим і незакінченим. Замах є закінченим, якщо особа виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі (ч. 2 ст. 15). Замах на вчинення злочину є незакінченим (див. Незакінчений замах), якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила всіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця (ч. З ст. 15). Крим, відповідальність за готування до злочину і замах на злочин настає за ст. 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин (ст. 16). Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, відповідно до ст. 17 підлягає крим. відповідальності лише в тому випадку, коли фактично вчинене нею діяння містить склад ін. злочину. Добровільною відмовою закон визнає остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин (поперед, діяльності злочинної), якщо вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. Закінченим визнається протиправне діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповід. статтею КК України. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин (ст. 13 КК). Залежно від визначеного законодавцем моменту закінчення злочину розрізняють: 1) злочини з матеріальним складом; 2) злочини з форм, складом; 3) злочини з усіченим складом. Злочин з матеріальним складом вважається закінченим від моменту настання вказаних у диспозиції статті КК суспільно небезпечних наслідків. Злочин з форм, складом є закінченим від моменту вчинення самого злочин, діяння незалежно від настання суспільно небезпеч. наслідків. Момент закінчення злочину з усіченим складом переноситься на стадію поперед, злочин, діяльності. Напр., бандитизм (ст. 257) є закінченим злочином від моменту організації озброєної банди з метою нападу на фіз. і юрид. осіб. Злочини, що вчиняються через необережність, не мають стадій поперед, злочин, діяльності, оскільки необхід. ознакою готування до злочину і замаху на нього є наявність прямого умислу (якщо особа усвідомлює суспільно небезпеч. характер свого діяння, передбачає його небезпечні наслідки і бажає, щоб вони настали). Прямий умисел також є необхід. ознакою злочинів з форм, та усіченим складом. Непрямий умисел можливий лише у злочинах з матеріальним складом. Суд, призначаючи покарання за незакінчений злочин, керується ст. 65—67, враховує ступінь тяжкості вчиненого діяння, ступінь здійснення злочин, наміру та причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця (ст. 68 КК).

Літ.: Тихий В. П. Стадії вчинення злочину. X., 1996.

А. А. Музика, Є. В. Лащук.

 

Схожі за змістом слова та фрази