Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРЕСТ
   

ТРЕСТ

(англ. trust, букв. — довіра, віра) — велике об'єднання госп. організацій для здійснення єдиних вироб., буд. чи ін. масштабних підприєм. програм. За такого об'єднання вони втрачають право самост. діяльності й виключно підпорядковані адм. керівництву Т.

Як форма монопольного утворення Т. набули значного розвитку в кін. 19 — на поч. 20 ст. у США та країнах Зх. Європи. З метою обмеження монопол. впливу на товар, ринок та його окр. сегменти в 20-х рр. 20 ст. у США було прийняте і запроваджене спец, зак-во, яке одержало назву антитрестівського. У кол. СРСР за часів нової економічної політики в 1922—23 відбулося трестування пром-сті з метою здешевлення продукції та впровадження більш раціональних орг.-прав. структур. Зокрема, в Україні Т. «Південь-сталь» об'єднав три великі металург, заводи (Макіївський, Юзівський і Петровський) з рядом вуг. шахт і коксовими підприємствами; у вуг. пром-сті утворено великий Т. «Донбасвугілля», у рудній — «Південнорудний трест». Також було організовано Т. важкого і сільськогосп. машинобудування, цук-ротрест, маслотрест, спиртотрест та ін. Згодом у процесі реформування управління госп. сферою Т. було ліквідовано. 1960 у зв'язку з реформами в нар. г-ві Т. знову відроджено, але вже у вигляді вироб.-управлін. об'єднань, що виконували роль проміжної ланки між гол. управліннями міністерств та підприємствами як координатори вироб. планів. Т. мав статус держ. госп. організації, що об'єднувала підприємства та вироб. одиниці певного госп. профілю (пром. в-во, капітальне буд-во, в-во і переробка сільськогосп. продукції, громад, харчування та ін.) і спец, апарат для безпосереднього керівництва об'єднаним вироб.-госп. комплексом. Т., що складався з несамостійних в юрид. відношенні вироб. одиниць, був держ. вироб. підприємством, діяльність якого регулювалася Положенням про соціалістичне державне виробниче підприємство (затв. РМ СРСР 4.Х 1965). Т., якому підпорядковувалися самост. підприємства, виступав як вищий орган госп. управління щодо цих підприємств. Т., до складу якого входили вироб. одиниці, що не мали статусу юрид. особи, і якому одночасно підпорядковувалися самост. підприємства, був організацією змішаного типу, якій властиві ознаки як підприємства, так і органу госп. управління. Виступаючи госп. органом, Т., як правило, не обмежував свою діяльність суто управлін. функціями, а брав на себе й вироб.-госп. обслуговування своїх підприємств (матеріально-тех. постачання, збут продукції, виконання проектно-конструкт. робіт, трансп. обслуговування тощо). Здійснення Т. зазначених функцій обумовлювалося існуючими на той час потребами рац. організації вироб. процесу у відповідному вироб.-господарському комплексі.

З реформою органів управління пром. підприємств, проведеною у 1973, було досягнут о поступової ліквідації Т. та заміни їх виробничими об'єднаннями. На відміну від Т. вони виступали як госп. комплекси з правами юридичної особи, що несуть повну адм. відповідальність за діяльність підпорядкованих їм підприємств або госп. об'єднань. В Україні після прийняття Законів «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» (обидва — 1991) та ін. Т. як орг.-правова форма господарювання фактично перестали існувати і були трансформовані в ін. форми об'єднань (акціонерні товариства, госп. асоціації, холдингові компанії тощо).

Літ.: Разнатовський І. М. Розвиток орг.-прав. форм управління пром-стю Укр. РСР (1917-1956). К., 1965; История соц. экономики СССР, т. 3. М., 1977; Лаптев В. В. Экономика и право. М., 1981; Мамутов В. К., Чувпи-ло О. О. Госп. право зарубіж. країн. К., 1996; Хозяйств, право. К. 2002.

В. П. Нагребельний, М. В. Онішук.

 

Схожі за змістом слова та фрази