Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛІДЧЕ ДОРУЧЕННЯ
   

СЛІДЧЕ ДОРУЧЕННЯ

— письм. звернення слідчого по розслідуваній ним справі, надіслане до органів дізнання у межах одного слідчого району. В С. д. міститься вказівка про проведення розшук, і слідчих дій та прохання надати допомогу під час провадження слідства. С. д. може надсилатися також до відповід. слідчого або органу дізнання ін. слідчого району, якщо слідчий не має змоги виїхати у відрядження для виконання окр. слідчих дій особисто. Прав, основи С. д. унормовані в ст. 114, 118 КПК України. С. д. є обов'язковим для виконання. В ін. слідчому районі воно виконується протягом 10 днів (ст. 118 КПК). Стаття 114 не встановлює строку виконання доручення органу дізнання у межах одного слідчого району. На практиці в цих випадках за аналогією застосовується положення ст. 118, яка встановлює 10-денний строк виконання окр. доручень слідчого. Але нерідко виконання С. д. не вкладається у такий строк. З огляду на це строк виконання доручення органу дізнання у межах одного слідчого району встановлюється слідчим з урахуванням обставин конкр. крим. справи. С. д. має на меті розподіл дій у процесі досуд. розслідування між кількома слідчими і дізнавачами, аби максимально скоротити час від моменту вчинення злочину до покарання вин. особи. Доручення дається у письм. формі й направляється слідчим керівнику відповід. право-охор. органу, який доручає його виконання слідчому чи особі, що проводить дізнання. У ньому вказуються: назва правоохор. органу, куди направляється доручення; короткий виклад обставин крим. справи в обсязі, необхідному для якісного виконання доручення; перелік слідчих і розшук, дій, що їх необхідно провести слідчому чи органу дізнання; назва органу, якому повертаються мат-ли виконаного доручення. Норми ст. 60 про відвід слідчого та особи, яка провадить дізнання, поширюються також на слідчих і дізнавачів, що виконують С. д. Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 48 захисник також має право бути присутнім під час слідчих дій, які виконуються за його клопотанням у порядку С. д. У таких випадках слідчий зобов'язаний роз'яснити захисникові те, що слідча дія за його клопотанням виконуватиметься слідчим ін. слідчого району, куди направляється доручення. Необхідно також з'ясувати у захисника, чи буде він присутнім при виконанні слідчої дії у тому районі, де вона відбуватиметься. Про участь захисника у проведенні слідчої дії повідомляють виконавця С. д. Слідчий, який виконує доручення, сповіщає захисника про час і місце проведення слідчих дій. Залежно від характеру процес, дій С. д. поділяють на такі групи: 1) збирання і перевірка доказів; 2) реалізація прав окр. учасників крим.-процес. діяльності; 3) застосування заходів процес, примусу; 4) проведення розшук, дій; 5) виконання процес, обов'язків слідчого, вжиття заходів, спрямованих на виявлення і усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину. Визначаючи виконавця С. д., необхідно керуватися такими положеннями: за заг. правилом С. д. адресується слідчому того відомства, в якому працює слідчий, котрий направив доручення; С. д. для виконання може адресуватися відповід. органу дізнання будь-яким слідчим; остаточно питання про виконавця С. д. вирішує прoкypop того району, куди направлене С. д.

Літ.: Михеєнко МТ М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1999.

М. Є. Шумило.

 

Схожі за змістом слова та фрази