Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow копіт-корн arrow КОРИСНІ КОПАЛИНИ
   

КОРИСНІ КОПАЛИНИ

— природні мінеральні утворення, які за сучасного стану техніки можуть бути використані в нар. господарстві безпосередньо або після попередньої обробки. Формуються протягом усієї історії розвитку земної кори внаслідок ендогенних процесів і екзогенних процесів. Мінеральна речовина К. к. утворюється внаслідок випадання її з магматичних розплавів (див. Магма), водних розчинів земної кори або поверхневих водоймищ, а також при геохім. перегрупуванні гірських порід у твердому стані тощо. За умовами утворення розрізняють К. к. ендогенні (магматичні, пегматитові, карбонатитові, скарнові, гідротермальні), екзогенні (К. к. вивітрювання, розсипні, осадові) і метаморфогенні. Значні скупчення К. к. утворюють родовища. К. к. бувають як неорганічного, так і органічного походження, за фіз. станом — тверді, рідкі й газоподібні. За пром. використанням К. к. поділяють на 4 великі групи — металеві, неметалеві, горючі, або каустобіоліти, й гідромінеральні. Металеві К. к. представлені самородними металами, рудами чорних, кольорових, рідкісних і радіоактивних металів, а також рідкісноземельних і розсіяних елементів рудами. До неметалевих К. к. відносять гірничо-хімічну (різні солі, гіпс, барит, сірка та ін копалини) й агрономічну (див. Агрономічні руди) сировину, сировину для виробн. вогнетривких матеріалів, буд. матеріалів, дорогоцінне каміння, виробне каміння, керамічну сировину тощо. Група горючих К. к. включає нафту, природні горючі гази. кам. та буре вугілля, торф горючі сланці, ідромінеральні К. к.— підземні води (питні, тех. бальнеологічні, або мінеральні), які вміщують цінні елементи (бром, йод, бор, радон тощо) в кількостях, придатних для вилучення їх. Поняття К. к. непостійне, воно змінюється залежно від потреб нар. г-ва, розвитку техніки їхнього добування, збагачення (див. Збагачування корисних копалин) і переробки мінеральної сировини тощо. В надрах України є майже всі види К. к., які використовують у нар. г-ві. Україна займає провідне місце в Рад. Союзі за запасами заліз. руд, кам. вугілля, природних горючих газів, марганцевих руд, бентонітових глин тощо. Див. також Запаси корисних копалин, Мінеральна сировина.

Літ.: Татаринов П. М. Условия образования месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. К., 1962; Смирной В. И. Геология полезных ископаемых. М., 1965: Геология и полезные ископаемые Украины. К., 1978.

В. К. Куликовський.

 

Схожі за змістом слова та фрази