Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШАРГОРОДСЬКИЙ
   

ШАРГОРОДСЬКИЙ

Михайло Давидович [19.ІІІ(1.IV) 1904, Одеса - 31.УІІІ 1973, Ленинград, тепер Санкт-Петербург, Росія] — рос. і укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1945, професор з 1939. Закін. 1926 юрид. ф-т Одес. ін-ту нар. г-ва і був залишений в аспірантурі. Від 1928 викладав крим. право у цьому ж ін-ті. Водночас був співробітником Одес. (Всеукраїнського) кабінету з вивчення особи злочинця і злочинності. З 1931 — в Харкові: ст. наук, співробітник, учений секретар Всеукр. ін-ту вивчення злочинності НКЮ УСРР. У 1934 Ш. переїхав до Ленінграда, де спочатку був доцентом, потім деканом суд-прокур. ф-ту, професором, зав. кафедри крим. права, заст. директора 2-го Ленінградського юрид. ін-ту НКЮ СРСР. Під час Вел. Вітчизн. війни — член військ, трибуналу Ленінгр. фронту. В 1945—63 — завідувач, потім професор

Шаргородський Михайло Давидович - leksika.com.ua

каф. крим. права юрид. ф-ту Ленінгр. ун-ту. Брав участь у розробці проектів Основ крим. зак-ва СРСР, КК РРФСР і КК ін. союз, республік. Був гол. редактором журн. «Правоведение» (1957—63), відп. редактором (у 50-і рр.) юрид. серії «Ученых записок Ленинградского государственного университета». Ш. вважався одним з провід, рад. теоретиків у галузі крим. права і кримінології. Він зробив вагомий внесок у відродження кримінології в СРСР як науки, багато уваги приділяв дослідженню причин злочинів. Розробляв також проблеми заг. теорії права, міжнар. права тощо. Досліджував предмет і систему крим. права, сутність крим. покарання, крим. відповідальності за злочини проти особи, теорії крим. права на Заході. Праці: «Шахрайство в Союзі РСР і на Заході» (1927), «Новий кримінальний кодекс УСРР» (1927, у співавт.), «Боротьба за охорону соціалістичної власності у колгоспах і радгоспах» (1935, у співавт.), «Вина і покарання в радянському кримінальному праві» (1945), «Злочини проти життя і здоров'я», «Кримінальний закон» (обидві — 1948), «Відповідальність за злочини проти особи» (1953), «Покарання за радянським кримінальним правом» (1958), «Покарання, його цілі та ефективність» (1973) та ін.

Тв.: Избр. работы по уголов. праву. СПб., 2003.

Літ.: Лейкина Н. С. Михаил Давидович Шаргородский (1904-1973). «Правоведение», 1988, № 4.

О. М. Костенко, Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази