Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕЧОВІ ДОКАЗИ
   

РЕЧОВІ ДОКАЗИ

— зібрані, перевірені та оцінені у встановленому порядку предмети матеріального світу, властивості яких свідчать про обставини, що мають значення для справи. У крим. процесі Р. д. є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об'єктом злочин, дій, а також гроші, цінності та ін. речі, нажиті злочин, шляхом, і всі ін. предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності (ст. 78 КПК України). Предмети, що можуть бути Р. д., виявляються здебільшого під час огляду місця події, обшуку, виїмки, їх можуть також принести до слідчих органів, прокурора чи суду потерпілий, ін. учасники процесу, будь-які гр-ни. Для безпосеред. виявлення і дослідження об'єктів, що мають значення для справи, їхніх ознак, властивостей, стану і взаєморозміщення проводиться їх огляд. Огляд Р. д. може бути складовою частиною огляду місця події, обшуку, виїмки, і результати його фіксуються у протоколах відповід. слідчих дій або ж самост. слідчої дії (ст. 190 КПК). Огляд проводиться слідчим у присутності не менше двох понятих і, як правило, вдень. Слідчий може запросити для участі в огляді спеціалістів, не заінтересованих у результатах справи.

Предмети та ін. речі визнаються Р. д. і приєднуються до справи постановою слідчого органу, прокурора, судді або ухвалою суду лише після того, як вони оглянуті, по можливості сфотографовані й докладно описані в протоколі огляду з додержанням вимог закону (ст. 191) і коли встановлена їх належність до справи, зважаючи на зв'язок з подією, що розслідується чи розглядається у суді. Правильне складання протоколу огляду виявленого або пред'явленого предмета є однією з процес, умов визнання допустимості Р. д. Суд проводить огляд Р. д. у суд. засіданні й пред'являє їх учасникам суд. розгляду, а за необхідності — свідкам і експертам (ст. 313). Огляд Р. д., які не можна доставити в судове засідання, проводиться за необхідності на місці їх знаходження. Питання про долю Р. д. у крим. справі вирішується вироком, ухвалою чи постановою суду або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи. Знаряддя злочину, що належать обвинуваченому, конфіскуються; речі, вилучені з обігу, передаються відповід. установам або знищуються; речі, які не мають жодної цінності й не можуть бути використані, знищуються або передаються заінтерес. особам на їх прохання; гроші, цінності та ін. речі, нажиті злочин, шляхом, надходять у дохід д-ви; гроші, цінності та ін. речі, які були об'єктом злочин, дій, повертаються їх закон, власникам, а якщо таких не встановлено, то ці гроші, цінності й речі переходять у власність д-ви (ст. 81).

У цив. процесі Р. д. можуть бути подані сторонами або витребувані судом за клопотанням сторін. У суд. засіданні Р. д. оглядаються судом, пред'являються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в необхід. випадках — також експертам і свідкам (ст. 188 ЦПК України). Р. д., які не можуть бути доставлені до суду, оглядаються і досліджуються за місцем їх знаходження. Р. д. зберігаються у справі або за окр. описом здаються до камери схову суду. Речі, що не можуть бути доставлені до суду, зберігаються в місці їх знаходження (ст. 54 ЦПК України). Після набуття рішенням закон, сили Р. д. повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речі. Предмети, що за законом не можуть бути у власності гр-н, передаються відповід. держ. підприємствам, установам або організаціям. В окр. випадках Р. д. після їх огляду та дослідження судом можуть бути до закінч, справи повернуті особам, від яких вони одержані, якщо останні звертаються з таким клопотанням і якщо його можна задовольнити без шкоди для розгляду справи. У госп. справах Р. д. можуть бути подані сторонами або витребувані судом. Суд має право провести огляд та дослідження Р. д. безпосередньо в місці їх знаходження. Після вирішення спору Р. д. повертаються підприємствам та організаціям, від яких вони були одержані, або передаються стороні, за якою суд визнав право на ці речі.

В адм. процесі визначення Р. д. відсутнє. З огляду на окр. норми Особливої частини КпАП України Р. д. можна визначити як предмети, що стали знаряддям вчинення або безпосеред. об'єктом адм. правопорушення. Зокрема, ними можуть бути: наркот. засоби або психотропні речовини в невеликих розмірах (ст. 44); заборонені знаряддя добування об'єктів твар, або росл, світу (ст. 85'); предмети торгівлі (ст. 160); валютні цінності (ст. 162); гроші, речі та ін. цінності, що були ставкою у грі, а також гральне приладдя як знаряддя вчинення азарт, ігор у громад, місцях (ст. 181); держ. нагороди (ст. 186'); предмети контрабанди (ст. 209) тощо.

Літ.: Теория доказательств в сов. уголов. процессе. М., 1973; Арбітраж, процес. X., 2001; Гражд. процесе. X., 2001; Цив. процес. К., 2001.

В. Т. Маляренко, О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази