Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЛЯЦТВО
   

ЗЕМЛЯЦТВО

— об'єднання громадян за походженням з певної місцевості. В Рос. імперії, у т. ч. на укр. землях, вперше виникли в середині 19 ст. як студентські. Це були, зокрема, Полтав., Херсон, і Київське 3. при Моск. ун-ті, Харківське 3. при Петерб. ун-ті, Маріупольське 3. при Харків, ун-ті тощо. Стимулом до добровільного об'єднання молоді у 3. була потреба спілкування у рідному середовищі. 3. підтримували рідну мову, допомагали матеріально своїм членам тощо. У періоди сусп. потрясінь вони нерідко ставали осередками різних форм громад, рухів, політ, боротьби.

Існували 3. і в СРСР. Вони формувалися не тільки із студ. молоді, а й з ін. прошарків населення. На них поширювалася дія зак-ва про добровільні т-ва та їх союзи. В сучас. Україні у 90-х рр. утворився ряд 3. локального характеру. Так, у Києві виникли 3., які представляють Полт., Вінн., Черкас, Чернів., Сум., Хмельн., Черніг. та ін. області, об'єднуючи на засадах добровільності й рівноправності, самоврядування та гласності гр-н України — вихідців з відповідних регіонів. Метою 3. є об'єднання громадян — вихідців з певної місцевості для консолідації їх нац.-культур. та соціальних інтересів, творчого потенціалу земляків, підтримання контактів з місц. владою тощо. На 3. поширюється дія заг. законод. актів щодо діяльності об'єднань гр-н. Це - Закони України «Про об'єднання громадян» (1992), «Про національні меншини в Україні» (1992), «Про правовий статус іноземців» (1994), постанова КМ України «Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні» (1993). Порядок легалізації (офіц. визнання) 3. — заявний (шляхом повідомлення про їх заснування) та реєстраційний, який встановлюється Положенням про порядок легалізації об'єднань громадян, затв. КМ України (1993). Легалізація всеукраїнських 3. здійснюється М-вом юстиції України, а місцевих 3. — відповідними управліннями юстиції місц. органів викон. влади. 3. є громад, орг-ціями. Діють на підставі власних статутів, які реєструються у Мінюсті України. Кер. органами 3., як правило, є збори його членів, рада т-ва, яку очолює голова, ревіз. комісія. 3. мають права юрид. особи, їхня діяльність поширюється на тер. міст, де вони розташовані.

Ю. Я. Касяненко.