Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАПОВІДНИК ПРИРОДНИЙ
   

ЗАПОВІДНИК ПРИРОДНИЙ

- природо-охоронна н.-д. установа загальнодерж. значення, що створюється з метою збереження у природ, стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природ, комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природ, процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наук, засад охорони навкол.природ, середовища, ефективного використання природ, ресурсів та екол. безпеки. Рішення про створення 3. п. та про відведення для нього зем. ділянки приймається Президентом України. Правовий режим 3. п. визначається Законом «Про природно-заповідний фонд України» (1992) і положеннями про кожний з них. Відповідно до цих актів ділянки землі і водного простору з усіма при-род, ресурсами в межах 3. п. повністю вилучаються з госп. використання. На тер. 3. п. забороняється будь-яка госп. діяльність, що суперечить цільовому призначенню 3. п., порушує природ, розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти, а саме: буд-во споруд, шляхів сполучення, лінійних та ін. об'єктів тр-ту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю природ, заповідників, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка тр-ту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін дом. тварин, пересування мех. трансп. засобів (з а винятком шляхів заг. користування), лісосплав, проліт літаків і вертольотів нижче 2000 м над землею, подолання літаками звукового бар'єру над тер. заповідника та ін. види штуч. шумового впливу, що перевищують установлені нормативи; геол.-розвід, роботи, розробка корис. копалин, порушення ґрунтового покриву та гід-рол. режиму, руйнування геол. відслонень, застосування хім. засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікар, та ін. рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення звірівта птахів, порушення умов їх оселення, гніздування, ін. види користування росл, і твар, світом, що призводять до порушення при-род, комплексів;

мисливство, рибальство, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окр. видів тварин понад допустиму науково обгрунтовану ємкість угідь, збирання колекційних та ін. матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наук, досліджень. Для збереження і відтворення корінних природ, комплексів, проведення н.-д. робіт та виконання ін. завдань у 3. п. відповідно до проекту організації його території та охорони природ, комплексів допускається: виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природ, комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природ, комплексів заповідника внаслідок антропоген, впливу — відновлення гідрол. режиму, збереження та відновлення росл, угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо; здійснення протипож. і сан. заходів, що не порушують режиму заповідника, спорудження у встановленому порядку будівель та ін. об'єктів, необхід. для виконання поставлених перед заповідником завдань, збирання колекційних та ін. матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наук, досліджень, проведення екол. осв.-виховної роботи. Для забезпечення необхід. режиму охорони 3. п., запобігання негат. впливу госп. діяльності на прилеглих до них територіях установлюються охоронні зони. Розміри цих зон визначаються відповідно до їх цільового призначення на основі спец, обстежень ландшафтів та госп. діяльності на прилеглих територіях. 3. п. є юрид. особою. Він має адміністрацію на чолі з директором і службу охорони. Для ведення наук, досліджень у складі адміністрації 3. п. створюються відповідні наук, підрозділи; їх структура, штати і кошторис витрат затверджуються органами, яким підпорядковані 3. п. Місц. ради і місц. держ. адміністрації сприяють охороні та збереженню 3. п., виконанню покладених на них завдань. Державний контроль за додержанням режиму 3. п. здійснюється М-вом охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України, його органами на місцях та ін. спеціально уповноваженими держ. органами. Порушники режиму 3. п. можуть бути притягнені до юрид. відповідальності. Див. також Природно-заповідний фонд України, Біосферні заповідники.

Літ.: Природа и закон. К., 1991; Энциклопедия охотника. К., 1996.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази