Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПЛАТА ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
   

ОПЛАТА ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

— винагорода за працю у колективних сільськогосп. підприємствах, сільськогосп. кооперативах, сел. (фермерських) г-вах. Уперше термін щодо с. г. використаний у Примірному статуті сільськогосподарської артілі. Тепер особливості О. п. в с. г. передбачені чинним зак-вом. Так, Законом України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (1992) встановлено, що О. п. в с. г. здійснюється залежно від кількості та якості труд, внеску кожного члена підприємства і зумовлюється кінцевими результатами. О. п. в с. г. може проводитися як грішми, так і натурою. Оплата праці найманих працівників визначається за погодженням сторін, але не може бути нижчою за встановлений д-вою мін. рівень зарплати (ст. 19). Згідно із Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997) у статуті кооперативу визначаються форми труд, участі та оплати праці членів кооперативу (ст. 7). Кооператив самостійно визначає форми і систему оплати праці членів кооперативу (об'єднання) і найманих працівників з урахуванням норм і гарантій, встановлених зак-вом. Застережено, що кооп. виплати і виплата часток доходу на пай членам кооперативу та асоційованим членам до оплати праці не належать (ст. 35). З особами, залученими до роботи в сел. (фермерському) г-ві, укладається труд, договір (контракт, угода) у письм. формі, в якому визначаються строк договору, умови праці, форми оплати праці та її розміри. Розмір 0. п. в с. г. і тривалість щоріч. відпустки найманих працівників не повинні бути меншими від установленого д-вою розміру мін. зарплати і тривалості щорічної відпустки, їх оплата праці не залежить від кінцевих результатів діяльності г-ва [ст. 23 Закону України «Про селянське (фермерське) господарство» 1993].

Літ.: Аграрне право України. К., 1999.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази