Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow зоря-зяб arrow ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
   

ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

— вирощування с.-г. культур в умовах зрошення; один з найінтенсивніших видів землеробства. Осн. завданням 3. з. є одержання високих і сталих урожаїв усіх с.-г. культур як у зонах недостатнього зволоження, так і в р-нах з достатньою кількістю опадів, де овочеві культури, картопля, трави тощо при зрошенні їх у певні періоди вегетації (див. Вегетаційний період) дають вищі врожаї, ніж без зрошення. При застосуванні правильної технології вирощування с.-г. культур в умовах 3. з. урожайність їх на Україні у 2—4 рази, а деяких культур і в 5 разів вища, ніж на неполивних землях. Наприклад, пшениця на зрошенні дає 50—60 (у передових господарствах 70—80) ц/га, кукурудза 70— 80 (у передовиків до 100—120) ц/га зерна, рис 50—70 ц/га, люцерна (зелена маса) до 800—1000 ц/га. Це можливо тому, що в 3. з. (на відміну від неполивного) поливи забезпечують штучне регулювання водного, повітряного, теплового й поживного режимів грунту і створюють у ньому сприятливі умови для мікробіологія, процесів, зокрема для процесів нітрифікації. Застосування в 3. з. післяукісних 1 післяжнивних посівів дає змогу одержувати з тієї самої площі

2 і 3 врожаї на рік кормових культур та 2 врожаї зернових — 60 ц/га озимої пшениці і 25 ц/га післяжнивного посіву проса. На Україні 3. з. дає майже 15% продукції землеробства, хоча питома вага його площі дорівнює лише 5%. На нашій планеті 3. з. займає бл. 16% земельної площі, що підлягає обробітку, але дає стільки ж продукції, скільки все незрошуване землеробство. Осн. р-ни 3. з. в СРСР — Нижнє і Середнє Поволжя, Заволжя, Пн. Кавказ, Далекий Схід, Пд. Україна, Середня Азія, Казахстан, Закавказзя, Молдавія та ін. 3. з. набуває поширення і в більш північних районах Степу і Лісостепу. На Україні для 3. з. збудовано і введено в дію великі зрошувальні системи. Продовжується будівництво Каховської зрошувальної системи. Розробленням теоретичних і практичних питань розвитку 3. з. (агро-тех. основ побудови сівозмін, систем обробітку грунту та удобрення, режиму зрошення, захисту рослин від хвороб і шкідників, створення нових сортів і гібридів, меліорації поливних земель, прогресивних технологій вирощування с.-г. культур тощо) займаються Зрошуваного землеробства український науково-дослідний інститут, Зрошуваного садівництва український науково-дослідний інститут.

Літ. див. до ст. Зрошення.

О. О. Собко.

 

Схожі за змістом слова та фрази