Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
   

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

— грошові розрахунки між підприємствами, установами, банками та окремими особами різних країн. М. р. пов'язані з операціями по зовнішній торгівлі, експорту й імпорту товарів, транспортуванню їх, а також з кредитними і не-торг. операціями, що стосуються утримання дипломатичних та ін. представництв, відряджень, туризму тощо. Переважна більшість М. р. здійснюється шляхом безготівкових розрахунків. М. р. бувають двосторонні й багатосторонні. Осн. засобами М. р. є чеки, інкасові доручення, акредитиви, банківські векселі, телеграфні й поштові платіжні доручення. М. р. між капіта-лістич. країнами здійснюються через валюти гол. капіталістич. д-в. М. р. пов'язані з обміном одних валют на інші і з купівлею іноз. валюти. Тому важливу роль в М. р. відіграють валютні курси. В М. р. капіталістич. країн відображуються глибинні процеси, які виникають в економіці й політиці, стихійність світового капіталістичного ринку і держ.-монополістичне регулювання, загострення конкурентної боротьби і валютних суперечностей між країнами. М. р. соціалістичних країн проводяться планомірно з додержанням принципів держ. валютної монополії. Соціалістичні країни — члени Ради Економічної Взаємодопомоги здійснюють М. р. в колективній соціалістичній валюті (перевідних карбованцях) через Міжнародний банк економічного співробітництва (МБЕС) і Міжнародний інвестиційний банк (МІБ). Осн. формою М. р. у відносинах між орг-ціями соціалістичних країн є інкасова форма розрахунків (див. Інкасо) з негайною оплатою. М. р. СРСР з країнами, що розвиваються, Азії, Африки і Лат. Америки здійснюються залежно від їхнього екон. і валютного становища на основі клірингу або в конвертованій валюті. Платежі за клірингом проводять переважно в нац. валюті або у валюті третьої країни. В міжнар. розрахунках СРСР з капіталістичними країнами розрізняють розрахунки між зовнішньо-торг. орг-ціями СРСР і капіталістичними фірмами щодо експортних й імпортних операцій, які здійснюються у формі інкасо і акредитива через Зовнішторгбанк СРСР та іноз. банки, і міждерж. розрахунки СРСР з капіталістичними країнами, що їх проводять за двосторонніми кліринговими рахунками, враховуючи особливості, передбачені в міжурядових платіжних угодах. В міру розширення зовнішньоекономічних зв'язків форми й методи М. р. урізноманітнюються.

І. М. Галь.

 

Схожі за змістом слова та фрази