Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow запоріз-зая arrow ЗАПОРІЗЬКІ КОЗАКИ
   

ЗАПОРІЗЬКІ КОЗАКИ

запорозькі козаки — козаки Запорізької Січі (Запорізьке низове військо) і реєстрового війська (див. Реєстрові козаки). На Запоріжжі козаки з'явилися прибл. в 30-х рр. 16 ст. в процесі боротьби нар. мас України проти феод.-кріпосницького і нац. гніту. Реєстрове ж військо було сформовано в 70-х рр. 16 ст. польс.-шляхет. урядом гол. чин. для боротьби проти антифеод. виступів нар. мас, а також для оборони пд.-сх. окраїн від нападів турків і татар. Соціальний склад низового і реєстрового війська мав значні відмінності. Більшість 3. к., в масі своїй збіглі селяни, становила голота (сірома), яка наймалася на роботу до багатих козаків — володільців промислів та скотарів — і зазнавала експлуатації. Разом з тим Запорізька Січ не знала кріпацтва (див. Кріпосне право). Всі козаки формально мали рівне право на користування госп. угіддями і на участь у самоврядуванні Січі. Реєстрові козаки були власниками г-в, відбували військ. службу на власні кошти і користувалися рядом феод. привілеїв. Неоднаковим був і адм. устрій їх. На Запорізькій Січі кожний козак, незалежно від місця проживання, був приписаний до певного куреня як військ.-адм. одиниці. В реєстровому війську кожний козак належав до певної громади, яка входила до складу сотні, а сотня — до полку.

З 1625 до визвольної війни українського народу 1648—54 на території України було 6 полків як адм.-тер. і військ. округів, після возз'єднання України з Росією 1654 на Лівобережній Україні — 10. Найвищим органом влади на Запоріз. Січі була військ. козацька рада. Вона обирала старшину, яка представляла інтереси заможного козацтва. В реєстровому війську при виборі старшини вирішальна роль належала польс. урядові. Поворотним етапом у становищі низових і реєстрових 3. к. були нар.-визвольна війна і возз'єднання України з Росією. Запоріжжя зробило помітні кроки в екон. розвитку, особливо з 30-х рр. 18 ст. Одночасно посилився процес соціальної диференціації 3. к. й загострилася боротьба козацької сіроми проти заможної верхівки. Сірома відіграла велику роль у гайдамацькому русі як на самому Запоріжжі, так і в ін. районах України, особливо на Правобережжі. В 1768 сірома під проводом М. Залізняка брала участь у Коліївщині. В грудні 1768 на Запоріжжі вибухнуло повстання сіроми проти старшини і заможного козацтва. Підчас рос.-тур. війни 1768—74 і селянської війни під проводом О.І. Пугачова 1773—75 на самому Запоріжжі і в козац. командах на фронті відбувалися заворушення. 3. к. брали також і безпосередню участь у сел. війні. В 1775 царський уряд зруйнував Січ як осередок протесту проти кріпосництва і нац. гніту і ліквідував Запорізьке низове військо. Одну частину козаків було покріпачено, іншу переведено на становище сільс. і міськ. "обивателів" (див. Г ородові козаки, Виборні козаки), решта втекла за межі Рос. д-ви і заснувала на підвладній тоді Туреччині території т. з. Задунайську Січ. Зміни відбулися і в кол. реєстровому війську. Внаслідок розвитку феод.-кріпосницьких відносин старшина перетворилася на поміщиків і була зрівняна в правах з рос. дворянством. Одну частину козаків обернено на феодально залежних селян, другу включено до розряду податного стану, близького за своїм юрид. становищем до державних селян. Див. також Азовське козацьке військо, Бузьке козацьке військо, Катеринославське козацьке військо. Чорноморське козацьке військо.

Літ. лин. до ст. Запорізька Січ.

В. О Голобуцький.

Запорізькі козаки - leksika.com.uaЗапорізькі козаки - leksika.com.uaЗапорізькі козаки - leksika.com.uaЗапорізькі козаки - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази