Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow лек-лєс arrow ЛЕНІНСЬКИЙ ПРИЗОВ У ПАРТІЮ
   

ЛЕНІНСЬКИЙ ПРИЗОВ У ПАРТІЮ

— масовий прийом у Комуністичну партію передових робітників у зв'язку зі смертю В. І. Леніна. Звістка про смерть В. І. Леніна викликала в нар. масах прагнення до ще тіснішого згуртування навколо створеної ним Комуністичної партії. В траурні дні в парт. орг-ції почали надходити заяви від робітників про бажання вступити до лав партії. Враховуючи розмах цього руху, пленум ЦК РКП(б) (29—31.І 1924) оголосив Л. п. у п., прийняв звернення "До робітників і робітниць" та постанову "Про прийом робітників від верстата в партію". Особлива увага приділялася залученню до РКП(б) робітників-комсомольців. ЦК РКП(б) прийняв рішення про прийом у партію 20 тис. селян — бідняків і середняків. Одночасно був оголошений ленінський призов у комсомол. Рішення ЦК РКП(б) були спрямовані на забезпечення прийому в партію кращих робітників. Прийом проводився індивідуально на відкритих парт. зборах. З 22.І по 15.V 1924 подано понад 350 тис. заяв, затверджено кандидатами РКП(б) 241 591 чол., у т. ч. на Україні 31 544 чол. Особливо зросла Донецька губ. парт. орг-ція, яка прийняла 16 740 чол. (третє місце в країні, після Моск. і Ленінгр. орг-цій). Л. п. у п. значно поліпшив соціальний склад РКП(б). Питома вага робітників у КП(б)У зросла з 56% до 72%. Л. п. у п. був яскравим свідченням нерозривної єдності робітн. класу і його партії, зростаючої ролі партії в буд-ві соціалізму, сприяв зміцненню диктатури пролетаріату, союзу робітничого класу і селянства.

 

Схожі за змістом слова та фрази