Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow цех-цюр arrow ЦИВІЛІЗАЦІЯ
   

ЦИВІЛІЗАЦІЯ

(від лат. сіvilis— громадянський, державний) — 1) В широкому розумінні — будь-яка форма існування живих істот, наділених розумом. 2) Синонім культури. В марксист. л-рі термін вживається також для означення матеріальної культури. 3) Істор. тип культури, локалізованої в часі і просторі (давні Ц. Єгипту, Месопотамії, Індії тощо). 4) Етап сусп. розвитку, що приходить на зміну варварству (Л. Морган, Ф. Енгельс).

Термін виник у 18 ст. в тісному зв'язку з поняттям "культура". Бурж. філософи під Ц. розуміють здебільшого матеріально-тех. досягнення суспільства, а під культурою — лише його духовні цінності. Деякі з них (М. Я. Данилевський, О. Шпенглер) протиставляли ці поняття. Бурж. концепції Ц. розглядають основу розвитку Ц. і культури або з ідеалістичних позицій (вбачаючи цю основу в релігії, в удосконаленні етичних норм, естетичних здібностей людини тощо), або з вульгарно-матеріалістичних (зумовленість розвитку культури лише розвитком техніки). Марксист. філософія вважає основою людської ("земної") Ц. і культури перетворюючу діяльність людини. Спираючись на класовий підхід до аналізу су спільно-економічних формацій як закономірних ступенів розвитку історії, марксизм-ленінізм розкрив антагоністичний характер досоціалістичних типів Ц., показав необхідність революц. переходу до неантагоністичного, вищого типу Ц.— соціалізму й комунізму.

О.І. Цедік.

 

Схожі за змістом слова та фрази