Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОВА ДОПОМОГА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
   

ПРАВОВА ДОПОМОГА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

— допомога, яка надається однією д-вою іншій з цив. та крим. справ. Регулюється договорами міжнародними. Мета такої допомоги — забезпечити відповідно до зобов'язань договір, держав рівний прав, захист особистих і майн. прав як своїм, так і іноз. гр-нам. Предметом П. д. є виконання процес, дій, передбачених зак-вом договірних держав: допит сторін, обвинувачених та підсудних, потерпілих, свідків, експертів; проведення експертиз і суд. огляду; передача реч. доказів; порушення крим. переслідування; видача суд. (арбітражних) рішень у цив. справах; надання ін. док-тів і відомостей, а також інформації про зак-во на прохання однієї з договір, сторін. Питання П. д. регулюються як універсальними, так і двостор. договорами. До універсальних, зокрема, належать: Конвенція про отримання за кордоном доказів по цив. та торг, справах 1970, Конвенція про відмивання, пошук та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990, Європ. конвенція про репатріацію неповнолітніх 1970, Європейська конвенція про взаємну допомогу в кримінальних справах 1959, Європ. конвенція про міжнар. чинність суд. рішень у крим. справах 1970, Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 тощо. У межах СНД уніфіковані норми з даних питань містить Конвенція про прав, допомогу і прав, відносини в цив., сімейних та крим. справах 1993 (ратиф. Україною 1994). Після проголошення незалежності Україна також підписала низку двостор. договорів про П. д. (з КНР, Польщею, Литвою, Молдовою, Грузією, Естонією, Латвією та ін. д-вами). Порядок укладання і дії цих договорів в Україні визначається Законом «Про міжнародні договори України» (1993).

Літ.: Україна в міжнар.-прав. відносинах, кн. 1. Б-ба із злочинністю та взаємна прав, допомога. К., 1996; Богуславский М. М. Междунар. частное право. М., 1997; Фединяк Л. С. Питання цив. процесу у міжнар. приват, праві. Л„ 1998.

Г.С. Фединяк.

 

Схожі за змістом слова та фрази