Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОПАГАНДА ВІЙНИ
   

ПРОПАГАНДА ВІЙНИ

- міжнародний злочин проти миру, безпеки людства та міжнар. правопорядку. Порушує один із загальновизнаних принципів підтримання мир. і взаємовигід. співробітництва членів міжнар. співтовариства за нормами міжнар. права — принцип відмови від війни як засобу вирішення спірних питань міжнар. політики. Україна, як і ін. держави — учасниці відповід. міжнар. угод, засуджує звернення до війни як засобу врегулювання міжнар. спорів і відмовляється у своїх взаємовідносинах з ін. д-вами від війни як знаряддя нац. політики. Оскільки цей злочин вважається міжнародним, а об'єктом його є мир у всьому світі, особа за пропаганду агресив. війни або воєн, конфлікту як між Україною та ін. д-вою, так і між третіми д-вами має нести відповідальність за ст. 436 КК України.

З об'єктивної сторони П. в. характеризується: 1) публіч. закликами до агресив. війни або до воєн, конфлікту; 2) виготовленням мат-лів із закликами до агресив. війни або до воєн, конфлікту; 3) поширенням таких мат-лів. Публіч. закликами до агресив. війни є заклики, в яких міститься хоча б одне відкрите звернення до значного кола осіб, в якому висловлюються ідеї, погляди чи вимоги, спрямовані на поширення їх серед населення чи його окр. категорій (представників влади, військовослужбовців тощо) з метою схилити певну кількість осіб до агресив. війни чи воєн, конфлікту. Публічність є оціночною ознакою, і питання про її наявність має вирішуватися у кожному конкр. випадку з урахуванням часу, місця, обстановки здійснення закликів тощо. Виготовлення мат-лів охоплює як авторство (створення текстів, сюжетів, виготовлення оригіналів), так і тиражування чи розмноження продукції, яка містить заклики до агресив. війни чи до вирішення воєн, конфлікту. Поширення таких мат-лів — це дії, метою яких є доведення їх змісту до відома багатьох людей (невизначеної їх кількості або певного кола). Агресивна війна і воєн, конфлікт, до яких закликає винний, — види актів агресії, що різняться між собою масштабами дій і передбачають застосування д-вою чи від її імені збройних сил першою проти суверенітету, тер. недоторканності або політ, незалежності ін. д-ви чи народу (нації). Будь-який спір, що виникає між двома д-вами і спричинює введення у дію збройних сил, є воєн, (збройним) конфліктом, незалежно від його тривалості, наслідків чи факту заперечення однією зі сторін наявності стану війни. Суб'єкт П. в. — загальний. Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом. Винний бажає нав'язати певному колу осіб думку про необхідність агресив. війни чи воєн, конфлікту. Не обов'язково, щоб винний сам вважав агресивну війну або воєн, конфлікт необхідними: він може, напр., діяти з корисливих мотивів (отримання матеріальної винагороди за свою пропаганд, діяльність, одержання держ. замовлення на в-во зброї тощо) або з метою перешкодити процесу укладання договору про дружбу та співробітництво з ін. д-вою з помсти певним держ. діячам.

П. в. карається випр. роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років. Крім крим.-прав, засобів б-би з П. в., зак-во України містить низку ін. положень, спрямованих на запобігання таким діям. Так, Конституція України (ст. 37) забороняє утворення і діяльність політ, партій та громад, орг-цій, програмні цілі яких спрямовано на П. в. Відповідно до Законів України «Про телебачення і радіомовлення» (1993, ст. 2) і «Про інформаційні агентства» (1995, ст. 2) телеорганізації та інформ. агентства не мають права у своїх програмах вести П. в. Згідно із Законом України «Про видавничу справу» (1997, ст. 28) діяльність у видавничій сфері не може використовуватися для закликів, спрямованих на П. в. За Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991, ст. 17) в Україні забороняється імпорт продукції та послуг, що містять П. в.

М. І. Мельник, М. 1. Хавронюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази