Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow харл-хіл arrow ХВИЛЬОВА ФУНКЦІЯ
   

ХВИЛЬОВА ФУНКЦІЯ

величина, що повністю описує стан квантової системи (напр., електрона, атома, молекули, кристала) і застосовується для розрахунків значень фіз. величин у цьому стані. X. ф. ψ (q) є комплексною, однозначною і неперервною функцією сукупності координат q системи. Якщо q = х, у, z, то X. ф. задана в координатному поданні, якщо q = рх, ру, рz — в імпульсному поданні. Всі можливі подання X. ф. еквівалентні. З часом стан квантової системи, а з ним і X. ф. змінюються. Залежність X. ф. від часу і змінних ц визначається диференціальним Шредінгера рівнянням. Опис властивостей квантової системи за допомогою X. ф. має імовірнісний характер. Квадрат абс. значення X. ф. |ψ(д) |2 визначає імовірність того, що при вимірюванні в момент часу t можна знайти значення змінних системи в інтервалі q, q + 4- dq.

Б. М. Ніцович.

 

Схожі за змістом слова та фрази