Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow амн-анг arrow АНГЛІЙСЬКА МОВА
   

АНГЛІЙСЬКА МОВА

- належить до західногерманської підгрупи германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Англ. мовою говорять у Великобританії, США, Австралії, Новій Зеландії, Ірландії, Канаді та деяких ін. країнах. Це одна з п'яти офіц. мов в ООН. Мова англ. народності сформувалась у 5-11 ст. з говорів герм. племен англів, саксів, ютів і частини фризів, які переселилися з континенту на Британські о-ви. Внаслідок завоювань Британських о-вів А. м. зазнала великого впливу скандінавських (8-11 ст.) і французької (11-15 ст.) мов. Англ. нац. мова склалася в 15-16 ст. на основі діалекту Лондона. Для сучасної А. м. характерне багатство голосних (21 голосний звук, у т. ч. 9 дифтонгів); приголосних - 25. Словесний наголос переважно на першому складі кореня. Ненаголошені голосні здебільшого зазнали редукції. Інтонація має два основні типи: висхідний і низхідний. Граматична система в основному аналітична: порядок слів у реченні сталий, велику роль відіграють службові дієслова й прийменники. Внаслідок утрати флексій межі між частинами мови нечіткі. Категорії роду немає. Іменник має два відмінки; прикметник утратив відмінювання і з іменником не узгоджується. Дієслово має чотири групи часів. Багато слів романського походження. На території Великобританії в А. м. є ряд діалектів. У США, Канаді, Австралії й Новій Зеландії створилися нац. варіанти А. м., які відрізняються від британського переважно лексикою й фонетикою. На території США існує три групи діалектів, з яких найпоширеніший середньоза-хідний, що лежить в основі місцевої амер. мовної норми. У деяких країнах - колишніх колоніях Великобританії - А. м. зберігає значення як одна з офіц. мов або як мова-посередник у зносинах з ін. країнами світу.

Літ.: Бровченко Т. О., Бант І. Н. Фонетика англійської мови. К., 1964; Раєвська Н. М. English lexicology. К., 1971; Ступин Л. П. Словари современного английского языка. Л., 1973; Раєвська Н. М. Теоретична граматика сучасної англійської мови. К., 1976; Подвезько М. Л. Українсько-англійський словник. К., 1957; Подвезько М. Л., Балла М. І. Англо-український словник. К., 1974.

Ю. О. Жлуктенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази