Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Р-радіо arrow РАДІОАКТИВНІСТЬ
   

РАДІОАКТИВНІСТЬ

(від радіо... і лат. activus — діяльний) — явище спонтанного перетворення атомного ядра ізотопу одного хімічного елемента на ядро ізотопу того самого чи іншого елемента. Р. ядер ізотопів, що існують у природі (природна P.), відкрив А. А. Беккерель (1896). Перші фундаментальні дослідження природної Р. належать П. Кюрі, М. Склодовській Кюрі, Е. Резерфорду та Ф. Содді. Р. ядер ізотопів, одержаних у результаті ядерних реакцій (штучна P.), відкрили Ф. Жоліо-Кюрі та І. Жоліо-Кюрі (1934). Процес спонтанного перетворення ядер ізотопів наз. радіоактивним розпадом. Він супроводиться випромінюванням ядрами ін. ядер, γ-квантів або елементарних частинок. За типом випромінюваних частинок розрізняють: α-розпад; β-розпад, який, крім випромінювання електронів (β-) і позитронів (β+), включає захоплення орбітального електрона (Е-захоплення); γ-розпад; протонний р-розпад; гіпотетичний дво-протонний 2р-розпад та ін. Ці процеси зумовлені сильними взаємодіями (α- і р-розпади), слабкими взаємодіями (β-розпад) і електромагнітними взаємодіями (γ-розпад). Осн. закон радіоактивного розпаду: N = N0 ехр (—λt), де N0 — кількість ядер в об'ємі речовини в початковий момент часу, N — їхня кількість в момент часу t, λ — стала розпаду, яка має смисл імовірності розпаду ядра за 1 с. Радіоактивний розпад характеризується середнім часом життя радіоактивного ізотопу τ = 1/λ і піврозпаду періодом Т1/2 = τIn 2. Умовно до радіоактивних відносять розпади з τ > 10 -12 с. У Міжнародній системі одиниць (СІ) одиницею Р. є беккерель (Бк) — одиниця активності нукліда, яка дорівнює одному радіоактивному розпаду в секунду. Беккерель пов'язаний з позасистемною одиницею Р. кюрі співвідношенням: 1Кі = 3,7 10 10 Бк.

Літ.: Гопыч П. М , Залюбовский И. И. Ядерная спектроскопия. X., 1980.

І. І. Залюбовський.

 

Схожі за змістом слова та фрази