Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОРЯДОК ДЕННИЙ
   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

— коло питань, які виносяться на обговорення органу держ. влади, місц. самоврядування, ін. органів, на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях гр-н. Організаційними формами роботи згідно з П. д. є засідання, збори, сесія, з'їзд, форум, конгрес та ін. Так, П. д. сесії ВР України складається з двох розділів: питання, які повністю підготовлені до розгляду на пленар. засіданнях парламенту; питання, підготовку і доопрацювання яких ВР доручає здійснити к-там ВР та ін. (за компетенцією) органам (напр., КМ України, Рахунковій палаті ВР України, НБУ, м-вам, відомствам). До проекту П. д. сесії включаються звіти окр. держ. органів, посад, осіб тощо (крім органів і посад, осіб суд. влади). До проекту П. д. позачерг. сесії вносяться за звичайних обставин лише ті питання, розгляд яких на даній сесії визначено заздалегідь. Пропозиції до П. д. сесій вносяться органами та особами, які мають право законод. ініціативи, і не пізніше як за місяць до відкриття чергової сесії. Пропозиція щодо включення питання до проекту П. д. або до затвердженого П. д. сесії подається із супровід, запискою та проектом закону, постанови чи ін. док-та, який пропонується прийняти за цією пропозицією. Проект П. д. сесії затверджується у цілому за наявності більшості голосів депутатів ВР від їх факт, кількості. Питання вноситься до ще не затвердженого в цілому П. д. сесії, якщо за це проголосувало не менш 1/3 депутатів від їх факт, кількості, за винятками, встановленими законом. Якщо за результами голосування питання до П. д. сесії ВР не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про зняття питання з незатвердженого в цілому П. д. приймається не менш як 2/3 голосів депутатів від їх факт, кількості. Питання затвердженого П. д. сесії ВР можуть розглядатися і в іншій, ніж передбачалося, послідовності, а також відкладатися, змінюватися чи виключатися з П. д. за рішенням ВР. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обгрунтуванням, повідомленням про виконану згідно з Регламентом ВР підготовчу роботу і рівень готовності питання до розгляду, про строк вручення відповід. док-тів депутатам. Заслуховується також виступ з цього питання голови профільного комітету. Рішення про розгляд питань затвердженого в цілому П. д. в ін. послідовності чи про відкладення їх розгляду приймаються більшістю голосів депутатів від їх факт, кількості. Рішення про зміну чи виключення питання із затвердженого в цілому П. д. вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 депутатів від їх факт, кількості. В разі, коли із зазначеного питання є пропозиція Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп), рішення щодо неї приймається без обговорення більшістю голосів депутатів від їх факт, кількості. Більшістю голосів ВР України може ухвалити рішення про відкладення розгляду питання, затвердженого П. д. сесії, до наст, чергової сесії; таке питання може голосуватися не більше одного разу, за винятком питань про ратифікацію або денонсацію міжнар. договорів. Прийняття рішення про затвердження держ. бюджету не може відкладатися до наст, сесії, якщо це, за висновком Президента України, призведе до перешкод у бюдж. регулюванні. Відкладене питання П. д.

може бути розглянуто на позачерговій сесії. Рішення про розгляд на пленарному засіданні питання, не включеного до П. д. сесії, ВР може прийняти більшістю голосів депутатів від їх факт. кількості.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази