Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow авін-аги arrow АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
   

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

(АСУП) - система, що грунтується на використанні автоматичних засобів збирання, передавання, обробки та зберігання інформації, а також організаційно-економічних та математичних методів для регулярного розв'язування основних задач управління виробничо-господарською діяльністю підприємства.

АСУП призначена для управління підприємством як автономно, так і в складі АСУ виробничим об'єднанням або галузевої автоматизованої системи управління (ГАСУ). АСУП - людино-машинна система, яка є інформаційно-обчислювальною базою апарату управління і функціонує в його складі як невід'ємна органічна частина. Для проектування АСУП розроблені осн. принципи побудови автоматизованих систем орг. управління. До них належать принципи: нових задач, системного підходу до проектування системи, першого керівника, розумної типізації проектних рішень, єдиної інформаційної бази тощо. Структурно АСУП являє собою комплекс взаємодіючих елементів (підсистем). Виділяють функціональні і забезпечувальні підсистеми. До функціональних підсистем, які виконують функції управління ви-робничо-госп. діяльністю, належать підсистеми техніко-екон. планування, управління тех. підготовкою вироби., управління основним вироби., бухгалтерського обліку, управління матеріально-тех. постачанням, збутом, кадрами, якістю, фінансами, нормативного г-ва. Можна виділити й ін. підсистеми, які відображають специфіку того чи ін. підприємства Серед забезпечувальних підсистем найчастіше виділяють підсистеми математичного, технічного, інформаційного й орг. забезпечення. Процес створення АСУП здійснюється за стадіями: обстеження підприємства та його апарату управління, розробка тех. завдання на проектування АСУП; розробка тех. проекту; розробка робочого проекту; впровадження. Суть розробки АСУП - удосконалення системи потоків інформації на підприємствах, системи вироблення й приймання перспективних та оперативних рішень. В СРСР 1975 діяло 989 АСУП, у т. ч. на Україні 192. В УРСР першу АСУП (система "Львів") було впроваджено на Львівському телевізійному з-ді (тепер Львівське виробниче об'єднання "Електрон"). Кожна АСУП має відповідати вимогам комплексності розв'язання всіх питань управління виробництвом. Створення АСУП дає можливість внаслідок підвищення якості та зменшення строків збирання та обробки даних раціонально розподіляти завдання та ресурси між підрозділами підприємства, знаходити найкращі шляхи для досягнення поставлених цілей, усувати орг. недоліки, вводити в дію невикористані резерви виробництва. Див. також Автоматизована система управління .

Літ.: Рашковский В. М. Теория и практика разработки и внедрения АСУП. М., 1975; Евдокимов В. В. [та ін.]. Автоматизированные системы управления промышленными предприятиями. Л., 1975; Зайцев Н. Г., Зорин М. А., Чугалов Е. А. Внедрение и эксплуатация типовой АСУП. К., 1976.

М. Г. Матвєєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази