Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЬКА РЕФОРМА 1870
   

МІСЬКА РЕФОРМА 1870

- одна з бурж реформ у Росії 60—70-х рр. 19 ст. Згідно з Міським положенням [затв. імп. Олександром II 16(28).УІ 1870] на міські органи самоврядування (думи та управи) було покладено виконання адм.-госп. завдань на тер. міста: питання благоустрою (тр-т, освітлення, опалення, каналізація, водогін, благоустрій бруківок, тротуарів, мостів), завідування шкільною, мед. справою, міською торгівлею і пром-стю, міським кредитом тощо.

Органами самоврядування у містах були міські виборні збори, міська дума та міська управа. Міські виб. збори скликалися виключно для обрання гласних членів міської думи; час їх скликання визначався думою. Гласні обиралися таєм. голосуванням на 4 роки. Кількість гласних у міській думі залежала від кількості населення міста (від ЗО до 72); у столицях — значно більше (у Москві — 180, Санкт-Петербурзі — 250). У виборах мали право брати участь міські жителі будь-якого стану, котрі досягай 25-річного віку, володіли нерухомістю, зокрема пром. або торг, підприємствами, займалися промислами або дріб, торгівлею і сплачували міські податки. Юрид. особи та жінки брали участь у виборах через представників. Не допускалися до виборів особи засуджені, звільнені з посади, ті, що перебували під слідством, позбавлені духовного сану тощо. Виборці поділялися на 3 курії (великі, середні та дрібні платники податків). Кожна з них обирала однакову кількість (третину) гласних міської думи. Встановлений порядок забезпечував перевагу в складі дум і управ представників заможних верств, оскільки перші 2 курії мали 2/3 гласних, становлячи при цьому лише бл. 14 % від заг. кількості виборців. Діяльність органів міського самоврядування перебувала під наглядом губернаторів і м-ва внутр. справ. З цією метою згідно з Міським положенням були створені губернські з міських справ присутствія під головуванням губернатора, які розглядали скарги на міські органи самоврядування. Особовий склад міської управи вважався таким, що перебуває на державній службі. М. р. 1870 була проведена і в 9 губерніях та прирівнених до них містах України. В решті укр. міст реформа проводилася на розсуд міністра внутр. справ з урахуванням місц. особливостей. На Одесу чинність Міського положення з деякими змінами була поширена за особливими Правилами від 20.VI 1872, а на зх. губернії — за спец, законом від 29.IV 1875. Процес проведення М. р. 1870 в Україні розтягнувся на 14 років. За цей час міське врядування було реформоване у 135 містах і посадах, а нереформованим залишилось у 25 містах і посадах. Цей процес не був одночасним: якщо на більшій частині тер. України реформа проводилась у стислі строки (часто не враховувалося навіть бажання більшості городян), то на Правобережжі уряд, передусім з політичних міркувань, здійснював реформування поступово, починаючи з тих міст, де «не видається це шкідливим і небезпечним у політичному відношенні». Літ.: Горбачов В. П. Міське самоврядування в Україн і (за реформою 1870 p.). X., 1995; Хрестоматія з історії д-ви і права України, т. 1. К., 1997.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази