Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАНИ-РАДА
   

ПАНИ-РАДА

Панів рада — центр, держ. орган Великого князівства Литовського. Виникла у 15 ст. і називалася ще Господарською радою. Спочатку це був дорадчий орган при вел. князеві. До нього входили найбільш могутні і впливові васали вел. князя: удільні та ін. князі, бояри, церк. ієрархи та ін. З перетворенням Вел. князівства Литовського на централізовану д-ву П.-р. поповнювалася урядовцями, які займали найвищі посади в держ. управлінні (канцлер, гетьман, маршалок та ін.). Увійшли до її складу й намісники (правителі) земель. Кількість членів ради зросла до 80. У зв'язку з цим з її складу у кін. 15 ст. виокремився вузький орган — таємна рада, члени якої називалися старшими панами. Це був пост, орган, а П.-р. скликалася вел. князем за потребою. З кінця 15 до поч. 16 ст. у Литві, як те раніше в Польщі, влада, права і привілеї феодалів (панів, шляхти, духівництва) почати зростати, а вел икокняжа влада — слабшати. Форм, приводом для посилення впливу і значення П.-р. стало обрання великого князя Казимира королем Польщі (1444). Він переїхав до Кракова, тільки зрідка навідуючись до Литви. 1492 П.-р. домоглася видання вел. князем особливого привілею, за яким його влада значно обмежувалася вже й юридично. Він повинен був узгоджувати з П.-р. всі питання зовн політики, питання про видання і скасування законів, призначення і звільнення найвищих урядовців, про податки, видатки з держ. скарбниці, спільно виносити важливі суд. рішення. Цим привілеєм узаконено прав, становище П.-р., врегульовано її склад і компетенцію. Ще більше зміцнив її становище і роль у д-ві привілей 1506. За відсутності вел. князя П.-р. здобула право керувати всією внутр. і зовн. політикою країни, оголошувати мобілізацію, розпочинати війну. З серед. 16 ст. у зв'язку з посиленням впливу і ролі ін. органу — сейму (вперше в Литві скликаний у 1507)—вплив і влада П.-р. почали зменшуватися. Остаточно сейм витіснив раду з політ, арени після Люблінської унії 1569.

Літ.: Владимирский-Буданов М. Очерки из истории лит.-рус. права. К., 1882; Клепатский П. Очерки по истории Киев, земли, т. 1. Лит. период. О., 1912; Пашуто В. Т. Образование Лит. гос-ва. М., 1959; Шабульдо ?. М. Земли Юго-Зап. Руси в составе Вел. княжества Литовского. К., 1987; Укр. парламентаризм: минуле і сучасне. К., 1999.

Б. И. Тищик.

 

Схожі за змістом слова та фрази