Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА ФІКСАЦІЯ
   

ЮРИДИЧНА ФІКСАЦІЯ

(франц. fixation - закріплення, встановлення, від лат. figere — закріплювати, встановлювати) — діяльність, що полягає у здійсненні встановленої зак-вом процедури надання юридичному факту прав, значення. Поділяється на Ю. ф. заг. і на Ю. ф. спец, призначення. Заг. юрид. фактофіксуюча діяльність пов'язана з реєстрацією різних факт, обставин незалежно від їх використання у конкр. правовідносинах (фіксація стажу роботи, віку, місця проживання, сімейного стану, отриманих дипломів, реєстрація утворених підприємств, нерухомості тощо). Результати цієї фактофіксуючої діяльності можуть використовуватися для виникнення, зміни або припинення прав, відносин. Спец, фактофіксуюча діяльність здійснюється компетентним держ. органом по конкрет. юрид. справі (цивільній, пенс, адм., крим. тощо) і здійснюється у межах, необхідних для вирішення саме даної справи. Результати цієї фіксації, виражені у правозастосовчому акті (рішенні судді, вироку суду), набувають заг. юрид. значення, можуть використовуватися для вирішення ін. юрид. справ. У діяльності, пов'язаній з Ю. ф., розрізняють власне встановлення і закріплення, а також посвідчення фактів. Це близькі види діяльності, але неоднакові. Фіксація є реєстрац. діяльністю, докум. оформленням фактичних обставин ( напр., Державна реєстрація). Посвідчення полягає у підтвердженні істинності фактів, що мають юрид. значення. Фіксація і посвідчення факту нерідко зливаються в єдину дію (реєстрація юрид. особи, реєстрація шлюбу, нотар. посвідчення угоди), але вони можуть існувати і окремо (напр., посвідчення дійсності док-та тощо).

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази