Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГРОХІМІЯ
   

АГРОХІМІЯ

агрономічна хімія - наука, що вивчає прийоми впливу на хімічні та біохімічні процеси, які відбуваються в грунті та в рослинах, мінеральне живлення рослин, застосування добрив і засобів хімічної меліорації з метою поліпшення родючості грунтів і підвищення врожайності с.-г. культур. А. є науковою основою хімізації сільського г-ва. Вивчає також ефективне використання гербіцидів, ростових речовин, розробляє і вдосконалює агрохім. методи боротьби з бур'янами. А. почала формуватися в 2-й пол. 18 - на поч. 19 ст. її розвиток в Росії пов'язаний з працями М. І. Афоніна, А. Т. Болотова, А. А. Нартова, М. Г. Павлова та ін.; за кордоном шведського хіміка І. Валеріуса, франц. вченого Ж. Буссенго, нім.- Ю. Лібіха. В галузі А. працювали Д. І. Менделєєв (перші досліди по вивченню ефективності добрив), К. А. Тімірязєв, П. А. Костичев. Систематичні агрохім. дослідження почали проводитись у Росії з кінця 19 - поч. 20 ст. під керівництвом К. К. Гедройца, П. С. Коссовича та Д. М. Прянишникова. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції в СРСР створено широку н.-д. базу та систему по підготовці кадрів з А. У 1919 відкрито Наук, ін-т по добривах (тепер Ін-т добрив та інсектофунгіцидів), 1931 у складі Академії сільськогосподарських наук Всесоюзної імені В. І. Леніна - Всесоюзний н.-д. ін-т добрив та агрогрунтознавства. В 1923 при агрономічному ф-ті Київ. політех. ін-ту створено першу в Рад. Союзі кафедру А. Самостійний курс А. викладають у вищих навч. с.-г. закладах. В СРСР у великих масштабах проведено польові досліди в різних грунтово-кліматичних умовах для вивчення ефективності органічних та мінеральних добрив. Великий вклад у розвиток А. на Україні внесли К. К. Гедройц, О. І. Душеч-кін, М. А. Єгоров, С. П. Кулжинський, П. Г. Найдін, Б. М. Роже-ственський, О. Н. Соколовський та багато ін. В результаті проведених досліджень розроблено наукові основи застосування добрив у сівозмінах різних грунтово-кліматичних зон України, закладено наук. основи розподілу добрив у різних сівозмінах, поєднання мінеральних туків з органічними добривами і хім. засобами меліорації грунтів. Сучасні проблеми агрохімії зводяться до дальшого вивчення умов ефективного застосування добрив, поліпшення якості мінерал. туків, розробки методів підвищення ефективності використання рослинами поживних речовин грунту, створення нових ефективних форм добрив. У документах КПРС накреслено широку програму послідовного здійснення заходів для посилення хімізації с.-г. виробн., підвищення ефективності використання мінеральних добрив, удосконалення системи агрохім. обслуговування колгоспів і радгоспів. Визначено масштабні заходи для дальшого підвищення ефективності агрохім. науки, зміцнення її зв'язку з виробн., розробки способів живлення рослин в умовах різних зон країни, посилення досліджень по вивченню впливу мінеральних добрив та ін. хім. продуктів на якість і біол. повноцінність с.-г. продукції, а також по створенню методів контролю за забрудненням навколишнього середовища. Праці з А. публікуються в журналах "Агрохимия", "Химия в сельском хозяйстве", "Почвоведение".

Літ.: Прянишников Д. М. Агрохімія. К., 1954, Тімірязєв К. А. Вибрані твори, т. 2. К. - X., 1949; Гедройц К. К. Избранные сочинения, т. 3. М., 1955; Соколов A.B. Очерки из истории агрономической химии в СССР. М., 1958; Дмитренко П. О. Агрохімічні дослідження Д. М. Прянишникова і їх розвиток на Україні. К., 1968.

П. О. Дмитренко.