Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow порт-поу arrow ПОТРЕБА
   

ПОТРЕБА

— стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності. Розрізняють біологічні П., властиві живим організмам, та соціальні П., що мають суспільно-істор. характер і зумовлені розвитком матеріального виробництва. П. реалізуються в процесі задоволення їх, активного освоєння предметів П., в процесі споживання. П. тварин, які є суто біологічними, виникають внаслідок взаємодії організму з зовн. середовищем, визначаються інстинктами та умовними рефлексами й задовольняються предметами, даними природою в готовому вигляді. Задоволення ж П. людиною має характер цілеспрямованої трудової діяльності. Люди в процесі праці самі виготовляють необхідні їм продукти для задоволення П. Тому навіть біол. П. людини (в їжі, воді тощо) докорінно відрізняються за способом задоволення та за усвідомленістю їх від відповідних П. тварин. Специфічними для людини є П. соціальні, що становлять об'єктивну основу інтересів, виступають у формі матеріальних і духовних благ, які усвідомлюються в процесі сусп.-виробничої діяльності. Вивчення взаємодії виробництва і П., їхнього діалектичного зв'язку дає змогу виявити найважливіші тенденції в розвитку суспільства. В класово антагоністичному суспільстві існує глибока протилежність між особистими, груповими і сусп. П. і ступенем задоволення їх. П. трудящих мас задовольняються лише тією мірою, яка необхідна для певного відтворення робочої сили. Реальні передумови для задоволення розумних, науково обгрунтованих П. трудящих створюються лише за соціалізму, соціальні П. якого є П. вищого типу, що охоплюють і сферу праці в ім'я комуністичних ідеалів. У соціалістичному суспільстві формується система усвідомлених трудових зусиль, і на цій основі виникає необхідність у праці, що переростає в постійно діючий фактор. Праця стає гол. сферою задоволення соціальних П., одним з осн. факторів всебічного розвитку і виховання особи. Із засобу задоволення соціальних П. вона перетворюється на матеріальну і духовну П. людини. КПРС застерігає і бореться проти споживацького, обивательського розуміння П., наголошує на задоволенні раціонально обгрунтованих П. Комуністичне суспільство вперше в історії людства відкриває широкий простір для якнайповнішого задоволення матеріальних і духовних П. усіх членів суспільства за принципом: "від кожного—за здібностями, кожному — по потребах".

С. П. Марценюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази