Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
   

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

- особисті або групові (колективні) звернення гр-н до органів держ. влади, місц. самоврядування, об'єднань гр-н, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, до засобів масової інформації та посад, осіб. В зак-ві України всі 3. г. умовно поділено на З групи: пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги. Законодавцем дано такі термінал, визначення кожного із цих видів 3. г. Пропозиція (зауваження) — звернення гр-н, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів держ. влади і місц. самоврядування, депутатів усіх рівнів, посад, осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання сусп. відносин та умов життя гр-н, вдосконалення правової основи держ. і громад, життя, соціально-культурної та ін. сфер діяльності д-ви і сусп-ва. Заява (клопотання) — звернення гр-н з проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним зак-вом їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного зак-ва чи недоліки в діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, нар. депутатів України, депутатів місц. рад, посад, осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письм. звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист закон, інтересів гр-н, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями держ. органів, органів місц. самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань гр-н, посад, осіб.

Питання практ. реалізації гр-нами України наданого їм Конституцією права на 3. г. регулюються Законом України «Про звернення громадян» (1996), Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення» (1997), ін. правовими актами. Дія цих актів не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг гр-н, установлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним і трудовим зак-вом.

Особи, які не є гр-нами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і гр-ни України, якщо інше не передбачено міжнар. договорами.

За чинним зак-вом про 3. г. до рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення або дії у сфері управлін. діяльності, внаслідок яких: а) порушено права і законні інтереси чи свободи гр-нина (групи гр-н); б) створено перешкоди для здійснення гр-нином його прав і закон, інтересів чи свобод; в) незаконно покладено на гр-нина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності. За формою звернення може бути усним (викладеним гр-нином і записаним посад, особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим гр-нином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу. Звернення може бути подано як окр. особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне), українською чи ін. мовою, прийнятною для сторін. Письм. звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

3. г., оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду на безоплатній основі. Зак-во про 3. г. забороняє переслідувати гр-н за подання звернення, не можна примушувати гр-н подавати звернення, а також розголошувати відомості, що містяться у ньому.

3. г. мають розглядатися і вирішуватися у місячний термін від дня їх надходження, а ті, які не потребують дод. вивчення, — не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Заг. термін вирішення питань, порушених у 3. г., не повинен перевищувати 45 днів. Нагляд за дотриманням зак-ва про 3. г. здійснюють Ген. прокурор України та підпорядковані йому прокурори. Відповідно до наданих їм повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту закон, інтересів гр-н, притягнення порушників до відповідальності.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази