Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШЕВЧЕНКО
   

ШЕВЧЕНКО

Ярославна Миколаївна (22.Х 1932, Київ) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1983, професор з 1995, академік АПНУ з 2000, з. д. н. і т. України з 1993. Закін. 1955 юрид. ф-т, а 1962 — аспірантуру Київ, ун-ту. З 1963 — в Ін-ті д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України: молодший, старший, з 1986 — провідний наук, співробітник, з 1989 — зав. відділу проблем цив., труд, і підприєм. права. Була керівником пост, комісії з підготовки пер

Шевченко Ярославна Миколаївна  - leksika.com.ua

шого проекту Сімейного кодексу України, членом комісії з розробки проекту нового ЦивК України. Член наук.-консульт. ради ВР України (з 1995), позашт. консультант К-ту ВР України з питань прав, політики, член Ради Науково-консульт. центру приватного права СНД, Міжвідомчої комісії з координації дій щодо виконання в Україні Конвенції ООН про права дитини. В 1991—92 — чл. Держ. думи України. Досліджує проблеми цив.-прав. відповідальності, права власності, майн. і немайн. прав особи, стану і розвитку цив. та підприєм. зак-ва, кодифікації цив. права, сімейно-прав. відносин, кримінал, аспекти причин правопорушень неповнолітніх.

Осн. праці: «Правове регулювання відповідальності неповнолітніх» (1976), «Вдосконалення законодавства про сім'ю (Теоретичні проблеми співвідношення цивільного і сімейного законодавства)» (1986). Один з авторів колект. монографій: «Підвищення ролі цивільно-правової відповідальності в охороні прав та інтересів громадян та організацій» (1988), «Власник і право власності» (1994), «Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні» (1999), «Кодифікація приватного і цивільного права» (2000), «Становлення та розвиток цивільних і трудових відносин в сучасній Україні» (2001). Відп. редактор підручника «Цивільне право України» (ч. 1—2, 2003). Член редколегії та один з авторів Юридичної енциклопедії (т. 1-6, 1998-2004). Лауреат премії НАН України ім. М. П. Василенка за цикл наук, праць «Проблеми розвитку цивільного і трудового права в умовах ринкових відносин» (1999).

М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази