Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
   

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

- інститут цив. права; сукупність правових норм, якими регулюються особисті (немай-нові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, л-ри і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права). Осн. положення А. п. і с. п. врегульовані Законом України «Про авторське право і суміжні права» (1993), а також Цивільним кодексом України. Автор, право поширюється як на оприлюднені, так і на неоприлюднені твори в галузі науки, л-ри і мист-ва незалежно від їх призначення, жанру, вартості, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо), а також способу відтворення, виражені в усній, письмовій або будь-якій ін. формі.

Не охороняються автор, правом повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації, твори нар. творчості, а також офіц. документи (закони, укази, постанови, суд. рішення тощо), держ. символи та знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки), затверджені держ. органами. Охорона автор, права не поширюється на будь-які ідею, процедуру, метод, процес, концепцію, відкриття, винахід, корисну модель, пром. зразок, знак для товарів і послуг, рац. пропозицію, звичайні дані, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі, тощо. Первинним суб'єктом, якому належить автор, право, є автор (співавтор), тобто фіз. особа, працею якої створено твір. Автор, право складається з низки особистих (не-майнових) та майнових повноважень. До особистих (немайнових) прав автора належать такі права: вимагати визнання свого авторства, згадування імені автора у зв'язку з використанням твору; забороняти згадування свого імені, якщо автор твору бажає залишитись анонімом; вибирати псевдонім у зв'язку з використанням твору; протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи ін. зміні твору або будь-якому ін. посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора; право на оприлюднення твору. Майнові права автора полягають у тому, що лише автору або ін. особі, яка має авторське право, належать виключні права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом з правом одержання винагороди за таке використання. Майнові права авторів можуть передаватись у спадщину. Термін охорони прав автора діє протягом усього життя автора і ще 50 років по його смерті; в разі створення твору у співавторстві — протягом 50 років після смерті ост. співавтора. Право авторства, право на ім'я і право протидіяти перекрученню, спотворенню чи ін. зміні твору або будь-якому ін. посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора, охороняються безстроково. Суміжні права виконавців, виробників фонограм та права організацій мовлення охороняються за умови, якщо це не шкодить охороні творів автор, правом. Виникнення і здійснення суміж. прав не потребує виконання будь-яких формальностей. Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів. Виробники фонограм та організації мовлення зобов'язані дотримувати прав авторів і виконавців. Організації мовлення повинні дотримувати прав виробників фонограм, авторів і виконавців. Термін охорони суміж.

прав діє протягом 50 років після першої фіксації виконання або постановки, першого опублікування фонограми, першої передачі в ефір або по дротах. Перебіг терміну починається з 1 січня року, наступного за роком, в якому мали місце зазначені юрид. факти.

Літ.: Автор, право Украины: Сб. нормат.-правовых актов. К., 1996. М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази