Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО НА ЖИТТЯ
   

ПРАВО НА ЖИТТЯ

— універсальне, загальновизнане природне право людини і гр-нина, закріплене в міжнар.-прав. актах і Конституції України. Відповідно до ст. 3 Осн. Закону життя людини є найвищою цінністю в Україні. А за ст. 27 Конституції кожна людина має невід'ємне П. на ж. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

Життя людини в Україні захищається д-вою. Крім того, кожен має право захищати своє життя і здоров'я, а також життя і здоров'я ін. людей від протиправних посягань (ст. 27 Конституції).

Відповідно до ст. 2 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 і Протоколу № 6 (1983) до неї, який стосується скасування смертної кари, а також Вільнюського протоколу № 13 Ради Європи про скасування смертної кари у воєнний час (2002) П. на ж. охороняється законом. Ратифікувавши у 2000 Конвенцію і Протокол, Україна відмовилася від застосування смертної кари як засобу крим. покарання. Чинний КК України не передбачає такої крим.-прав, санкції. П. на ж. гарантується в Україні системою соціальних, екон., сан.-гіг., оздоровчих та ін. заходів. Замах на життя чи позбавлення життя (убивство) є крим. злочином і карається за КК (ст. 64) довіч. позбавленням волі.

О. Ф. Фрицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази