Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow буд-бург arrow БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
   

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

- роботи по зведенню нових, а також реконструкції, відбудові і тех. переоснащенню існуючих будинків і споруд Розрізняють Б. р. загаль-нобудівельні і спеціальні. Загальнобудівельними є земляні роботи, бетонні роботи, залізобетонні, кам'яні роботи, опоряджувальні роботи, теслярські роботи, монтаж буд. конструкцій тощо До спеціальних належать гідроізоляційні (див Гідроізоляція), теплоізоляційні (див Теплоізоляція), пальові роботи, підводно-технічні роботи, санітарно-технічні роботи та ін Б р поділяють також на підготовчі (напр., розвідувальні, підготовка території), основні (всі види загальнобуд. робіт) і допоміжні (напр., встановлення риштувань, ущільнення грунту). Кожний вид Б р складається з кількох взаємопов'язаних процесів: простих (напр., кладка цегли, монтаж панелей) або комплексних (напр , влаштування покрівлі, бетонування фундаменту). Для їх виконання застосовують будівельні машини, механізований будівельний інструмент тощо. Вимоги до якості Б р. містяться в будівельних нормах і правилах, най-раціональніші способи виконання окремих видів робіт - в технологічних картках 3 розвитком індустріалізації будівництва Б. р. набувають характеру монтажних робіт, що полягають у комплексно-механізованому зведенні будинків і споруд зі збірних елементів високої заводської готовності (див Повнозбірне будівництво). Застосування полегшених конструкцій і деталей зменшує масу будинків і споруд, сприяє зниженню трудо- і матеріаломісткості буд. робіт

Літ.: Литвинов О. О. [та ін.]. Технология стройтельного производства. К., 1973; Лубенец Г. К. Подготовка производства и оперативное управле-ние строительством. К., 1976.

М. С. Канюк , О. В. Рогачов.

 

Схожі за змістом слова та фрази