Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow шля-ште arrow ШОСТИЙ З'ЇЗД РСДРП(Б)
   

ШОСТИЙ З'ЇЗД РСДРП(Б)

Відбувся 26.VІІ—З.VІІІ (8—16. VIII) 1917 в Петрограді. В ньому брали участь 157 делегатів з ухвальним голосом і 110 — з дорадчим, які представляли понад 176 тис. комуністів з 240 тис, що тоді налічувалися в партії, в т. ч. 33 тис. більшовиків України. Порядок денний: 1) Доповідь Орг. бюро; 2) Доповідь ЦК РСДРП(б); 3) Звіти з місць; 4) Поточний момент: а) війна і міжнар. становище, б) політ. і екон. становище; 5) Перегляд Програми; 6) Орг. питання; 7) Вибори до Установчих зборів; 8) Інтернаціонал; 9) Об'єднання партії; 10) Професійний рух; 11) Вибори; 12) Різне. З'їзд, що зібрався в обстановці репресій, до яких вдався бурж. Тимчасовий уряд після липневих днів 1917, почав свою роботу в напівлегальних умовах, а з 29.VІІ (11 VІІІ) працював нелегально. З'їзд висловився проти явки В. І. Леніна на суд, куди його викликав Тимчасовий уряд. В. І. Ленін, який перейшов на нелегальне становище, не був на з'їзді, але практично керував його роботою. В основу рішень з'їзду було покладено його настанови. В. І. Ленін, враховуючи, що двовладдя закінчилося на користь буржуазії, а есеро-меншовицьке керівництво Рад фактично перетворило їх на придатки бурж. уряду, запропонував тимчасово зняти лозунг "Вся влада Радам!". Схваливши роботу ЦК РСДРП(б) за час після Сьомої (Квітневої) всеросійської конференції РСДРП(б), з'їзд дав рішучу відсіч Бухаріну і Преображенському, які виступали проти лінії на соціалістичну революцію, заперечували ленінський висновок про можливість перемоги її спочатку в одній, окремо взятій країні. В резолюції з'їзд чітко визначив курс партії на збройне повстання, тимчасово зняв лозунг "Вся влада Радам!". З'їзд заслухав 19 звітів з місць. Розглянувши екон. платформу партії, з'їзд вказав, що врятувати економіку країни від катастрофи може лише перехід влади до рук пролетаріату, який має здійснити більшовицьку програму — конфіскацію поміщицьких і націоналізацію всіх земель, банків, великої пром-сті, робітн. контроль над виробництвом і розподілом. З'їзд прийняв у партію групу "міжрайонців". З'їзд засудив меншовицьку теорію нейтральності профспілок, вказавши на важливість керівництва ними з боку партії. В резолюції про роботу серед молоді з'їзд відзначив необхідність створення спілок робітничої молоді. З'їзд прийняв новий Статут партії. На з'їзді було обрано новий склад ЦК з 21 члена і 10 кандидатів на чолі з В. І. Леніним. За дорученням і від імені з'їзду ЦК опублікував маніфест "До всіх трудящих, до всіх робітників, солдатів і селян Росії" з закликом готуватися до збройної боротьби проти буржуазно-поміщицької влади. Літ.: Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы. М.. 1958; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу, т. З, кн. 1. К., 1968; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1984.

В. С. Левін.

 

Схожі за змістом слова та фрази