Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow змін-зору arrow ЗНАКИ МАТЕМАТИЧНІ
   

ЗНАКИ МАТЕМАТИЧНІ

— умовні символи для позначення математичних понять, об'єктів та операцій. 3. м. діляться на основні та допоміжні. Основні 3. м. застосовують для позначення матем. об'єктів, операцій та відношень. напр., цифри — для позначення чисел; символи +, —, х, : — операцій додавання, віднімання, множення, ділення; символи =, || , + — відношень рівності, паралельності, перпендикулярності. Допоміжні 3. м. служать для позначення порядку сполучення основних, напр., дужки вказують порядок виконання арифметичних дій. Матем. символіка має довгу складну історію розвитку, пов'язану з розвитком математики (табл.). Першими 3. м. були символи для позначення чисел. Найдавніші системи нумерації виникли у Вавілоні та Єгипті за 3,5 тис. років до н. е. 3. м. для позначення довільних величин вперше з'явились у Греції (5—4 ст. до н. е.). Довільні величини (площі, об'єми, кути) позначались відрізками, добуток двох однорідних величин — прямокутником. Діофант позначав літерами числа і дії над ними. Сучас. алгебр. символіка створена в 14—17 ст. У 1591 Ф. Вієт запровадив для позначення відомих величин приголосні, а невідомих — голосні літери лат. алфавіту. Сучас. вигляду алгебр. знакам надав 1637 Р. Декорт. Дальший розвиток матем. символіки був тісно пов'язаний зі створенням математичного аналізу. Символіку диференціального та інтегрального числень, вживану і тепер, створив Г. Лейбніц. Важлива роль у формуванні сучас. матем. символіки належить Л. Ейлеру. В 19 ст. значення 3. м. ще більше зросло; поряд з запровадженням нових 3. м. проводиться стандартизація осн. символів. Вдало створена матем. символіка благотворно вплинула на розвиток багатьох теорій (напр., тензорного аналізу), що виникли у 19 ст. З розвитком кібернетики та обчислювальної техніки роль 3. м. зростає (див. Математична логіка).

С. Т. Завало.

Знаки математичні - leksika.com.uaЗнаки математичні - leksika.com.ua

Знаки математичні - leksika.com.uaЗнаки математичні - leksika.com.ua

Знаки математичні - leksika.com.uaЗнаки математичні - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази