Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАГОРОДНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
   

НАГОРОДНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

- встановлені д-вою вищі відзнаки гр-н за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конст. прав і свобод людини, держ. будівництві та громад, діяльності, за ін. заслуги перед Україною, а також підстави і порядок нагородження, правила вручення і носіння державних нагород України тощо. Відносини в Н. с. У. регулюються нормами Конституції України, Закону «Про державні нагороди України» (2000), указами Президента України, що видаються відповідно до цього закону. Так, Президент України затверджує статути і положення про держ. нагороди, в яких міститься опис нагород, визначаються підстави для нагородження, встановлюються порядок нагородження, вручення, носіння, позбавлення нагород та ін. правила, а також видає спец, укази про нагородження гр-н України, іноземців та осіб без громадянства. Дія Закону «Про державні нагороди України» поширюється на правовідносини, пов'язані з нагородженням: гр-н України, удостоєних держ. нагород кол. СРСР або республік, що входили до його складу; гр-н України, іноземців та осіб без громадянства, нагороджених держ. нагородами УРСР (Почесною грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради УРСР), удостоєних почес. звань УРСР, а також нагороджених Держ. преміями УРСР; осіб, нагороджених відзнаками Президента України до набуття чинності цього закону. За Конституцією держ. нагороди встановлюються виключно законами України. До таких нагород належать: звання Герой України; орден; медаль; відзнака «Іменна вогнепальна зброя»; почесні звання України; Державна премія України; президентська відзнака. Гр-ни України можуть бути удостоєні також нагород іноз. держав.

Відповідно до Закону про держ. нагороди найвищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України, яке присвоюється гр-нам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного труд, досягнення. Герою України вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави — за визначні труд, досягнення. Цим законом встановлено: 1) ордени — князя Ярослава Мудрого І, II, III, IV, V ступеня; «За заслуги» І, II, III ступеня; Богдана Хмельницького І, II, III ступеня; «За мужність» І, II, III ступеня; княгині Ольги І, II, III ступеня; 2) медалі — «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» І, II, III ступеня; «Захиснику Вітчизни». Відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» нагороджуються офіцер, склад ЗС України, При-корд. військ України, ін. військ, формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів МВС України та держ. службовці, які мають офіцер, звання, за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її держ. кордону, підтримці бойової готовності військ, зміцненні нац. безпеки, б-бі зі злочинністю, захисті конст. прав і свобод гр-н, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військ, та служб, обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть. У системі держ. нагород чільне місце займають почесні звання України, які присвоюються особам, що працюють у відповід. галузі екон. і соціально-культур. сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і профес. майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання України. Почесне звання «Народний артист України», «Народний архітектор України», «Народний художник України» може присвоюватися, як правило, не раніше ніж через 10 років після присвоєння відповідно почес. звання «Заслужений артист України», «Заслужений архітектор України», «Заслужений художник України».

Однією з найвищих форм відзначення гр-н за особливі заслуги перед країною є Державні премії України: Національна премія України імені Тараса Шевченка; Держ. премія України в галузі науки і техніки; Держ. премія України ім. О. Довженка, Держ. премія України в галузі архітектури. Крім того, Президент України має право, відповідно до Конституції, встановлювати презид. відзнаки та нагороджувати ними.

Питання, пов'язані з нагородженням, попередньо розглядаються у Комісії держ. нагород та геральдики, що діє при Президентові Україн и. Вона має статус дорадчого органу і працює на громад, засадах. Згідно з чинним зак-вом, особи, удостоєні держ. нагород, повинні дбайливо ставитися до їх схоронності. У разі втрати нагород нагороджені зберігають свої права на них відповідно до закону. Нагородженому можуть бути видані дублікати нагороди або док-тів про нагородження, якщо Комісією держ. нагород та геральдики буде визнано, що втрата держ. нагороди сталася внаслідок стих, лиха, бойових дій або з ін. причин, що не залежать від нагородженого. Особи, нагороджені держ. нагородами, користуються пільгами, передбаченими законами України. Позбавлення нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом. Поновлення у правах на держ. нагороди осіб, які були позбавлені цих нагород, здійснює Президент України у передбачених законом випадках. Після набуття чинності указу Президента України про поновлення у правах на держ. нагороди нагородженому повертаються його нагороди і док-ти про нагородження. Після смерті нагородженого, за наявності спадкоємців, нагорода залишається у сім'ї померлого. За згодою спадкоємців держ. нагороди можуть бути передані на тимчасове або пост, зберігання музеям на підставі рішення Комісії держ. нагород та геральдики за наявності відповід. клопотання музейного закладу. Передані музеям на пост, зберігання нагороди спадкоємцям померлого або нагородженого посмертно не повертаються. У разі відсутності у померлого нагородженого спадкоємців держ. нагороди і док-ти про нагородження мають бути передані на зберігання д-ві. Гр-ни України, іноземці та особи без громадянства, нагороджені держ. нагородами, або їх спадкоємці у разі виїзду за межі України мають право вивозити держ. нагороди, а також док-ти про нагородження ними. Вивіз держ. нагород, право на які не підтверджено відповід. док-тами, забороняється. Порядок вивезення за межі України держ. нагород з дорогоцін. металів визначається КМ України. Вилучені правоохорон. і мит. органами держ. нагороди України в осіб, які незаконно ними володіють, передаються відповід. органам держ. влади. Особи, винні у порушенні зак-ва про держ. нагороди, несуть відповідальність за законами України. Див. також Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений юрист України, Медалі України, Ордени України.

Літ.: Нагороди України: Історія, факти, док-ти, т. 1—3. К., 1996.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази