Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВІК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
   

ВІК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

- умова труд, правоздатності гр-нина, яка водночас є його труд, дієздатністю. За труд, законодавством (ст. 188 Кодексу законів про працю України) праводієздатність настає з 16 років. За згодою одного з батьків або особи, котра їх замінює, можуть як виняток приймати на роботу юнаків і дівчат, які досягли 15 років. Допускається прийняття на роботу учнів загальноосв. шкіл, проф.-тех. і середніх спец. навч. закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річ-ного віку — за згодою одного з батьків або особи, котра їх замінює. Забороняється використовувати гр-н до 18 років на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Закон не дозволяє також залучати осіб вказаної категорії до піднімання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені граничні норми.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, граничні норми піднімання і переміщення важких речей зазначеними особами затверджуються М-вом охорони здоров'я України за погодженням з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці (ст. 190 КЗпП України). За чинним законодавством особам, що не досягли 18-річного віку, заборонено доручати посади чи виконання робіт, безпосередньо пов'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, та укладати з ними угоду про повну матеріальну відповідальність (ст. 135і КЗпП). Для працівників, котрі ще не мають 18 років, чинне законодавство передбачає особливі умови щодо роб. часу та відпочинку, винагороди за працю, охорони здоров'я і соціального страхування. У пенс, законодавстві вік (у поєднанні з труд, стажем) є підставою для надання пенсії за віком. Від віку залежить тривалість стажу, необхідного для призначення пенсії за інвалідністю внаслідок заг. захворювання (ст. 25 Закону України «Про пенсійне забезпечення», 1991).

Ю. П. Дмитренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази