Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШКОЛА
   

ШКОЛА

(лат.— вчена доповідь, навч. заклад, філос. напрям, від грец. — дозвілля, заняття під час дозвілля) — 1) Навч.-виховний загальноосв. заклад з правами юрид. особи, діяльність якого спрямована на оволодіння учнями систематиз. знаннями про природу, людину, сусп-во, культуру та в-во засобами пізнавального і практ. характеру. Результатом цієї діяльності є соціальний, інтелект, і фіз. розвиток особи як основа для дальшої освіти і труд, діяльності. Розрізняють початкові, осн. загальноосвітні, старші й вищі Ш., спеціалізовані та спец, загальноосвітні, вечірні (змінні) ПІ., школи-інтернати, Ш. соціальної реабілітації та ін. За своїми орг.-прав. формами можуть бути державними, комунальними і приватними. Прав, статус і порядок діяльності шкіл визначається Законами України «Про освіту» (1991), «Про загальну середню освіту» (1999), ш. нормат.-прав. актами, а також їхніми статутами (положеннями).

2) Спец, або спеціалізований навч. заклад, уч-ще, курси та ін. заклади, де здобувають професійні знання або кваліфікацію, підвищуют ь майстерність тощо (напр., Ш. юридична, Ш. музична, Ш. спортивна, III. підготовки олімп. резерву, ПІ. акторської майстерності та ін.).

3) Приміщення, де знаходиться загальноосв. навч.-вих. або спец, (спеціалізований) заклад. Порядок перебування у ньому учнів і працівників, охорони, експлуатації, ремонту тощо встановлюється керівником (директором) закладу.

4) Система освіти (напр., вища Ш.), сукупність навч. закладів, діяльність яких регулюється Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» (2002) та ін. прав, актами.

5) Напрям у науці, економіці, правознавстві, мист-ві, л-рі, сусп.-політ, думці, побудований на заг. принципах спільності ідей, поглядів, традиціїі тощо. В юрид. науці, напр., виокремлюють антропол., психол., соціол., реалістичну, феноменологічну та деякі ін. правові Ш. (див. Школа права).

6) Набування знань, досвіду, навичок тощо, а також сам набутий досвід, теор. і практичні знання.

7) Система практичних, як правило, персоніфікованих прийомів вивчення, засвоєння чого-небудь, оволодіння чимось на в-ві, в галузі освіти, медицини, спорту, театральної діяльності тощо.

Літ.: Фурман А. Як розпізнати наук, школу. «Наук, світ», 2003, № 5.

В. П. Нагребельний, В. П. Самохвалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази