Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нес-ніж arrow НЕУХИЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОЇ ПРАЦІ ЗАКОН
   

НЕУХИЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОЇ ПРАЦІ ЗАКОН

— специфічний екон. закон комуністичного способу виробництва, суть якого полягає в об'єктивній необхідності й можливості постійного скорочення суспільно необхідного робочого часу на виробництво одиниці продукції. В. І. Ленін вказував, що"продуктивність праці, це, кінець кінцем, найважливіше, найголовніше для перемоги нового суспільного ладу. Капіталізм створив продуктивність праці, небачену при кріпосництві. Капіталізм може бути остаточно переможений і буде остаточно переможений тим, що соціалізм створює нову, далеко вищу продуктивність праці" (Повне зібр. тв., т. 39, с. 20). Підвищення продуктивної сили праці властиве всім суспільно-економічним формаціям. Кожна з них накладає на цей процес свій відбиток, оскільки підвищення продуктивності праці залежить не тільки від рівня розвитку продуктивних сил, а й від панівного способу виробництва, характеру сусп. ладу. Так, підвищення продуктивності праці за капіталізму відбувається стихійно, в умовах анархії та циклічного розвитку виробн., що переривається економічними кризами. Нерівномірний розвиток капіталістичного виробн. зумовлює нестійке зростання продуктивності праці. Тому закон підвищення продуктивності праці в капіталістич. економіці має умовне, відносне, а не абсолютне значення. У капіталістичному суспільстві підвищення продуктивності праці підпорядковане інтересам одержання найбільшого прибутку капіталістами. Тому підвищення продуктивності праці не супроводиться відповідним зростанням добробуту трудящих, призводить до посилення експлуатації, зростання безробіття, погіршення умов продажу робочої сили. За соціалізму, де засоби виробництва і продукти праці належать усьому суспільству, продуктивність праці неухильно зростає і є гол. джерелом збільшення сусп. багатства і зростання добробуту кожної людини. Соціалізм докорінно змінює характер праці, роблячи її вільною, творчою, створює об'єктивні умови й можливості постійного, неухильного зростання продуктивності сусп. праці, народжує нове ставлення до праці, соціалістичне змагання. Планомірний розвиток народного господарства в умовах соціалізму дає змогу усунути непродуктивні затрати сусп. праці, забезпечити раціональне використання матеріально-речових і особистого факторів виробн., що сприяє неухильному зростанню продуктивності сусп. праці, а це, в свою чергу, визначає безперервне і швидке збільшення сукупного суспільного продукту, підвищення добробуту народу, всебічний розвиток усіх членів суспільства. В цьому й полягає соціально-екон. аспект даного закону. В соціалістичних країнах продуктивність праці зростає значно швидшими темпами, ніж у капіталістичних. В СРСР, зокрема, середньорічні темпи зростання продуктивності сусп. праці за 1951—79 більш як утричі вищі, ніж у США. Рівень продуктивності праці у пром-сті Рад. Союзу вищий, ніж у багатьох капіталістичних країнах Зх. Європи і значно наблизився до рівня США. На етапі розвинутого соціалістичного суспільства створюються ще більш сприятливі умови для діяння Н. з. п. с. п. з. Суспільство має могутній потенціал економічний та потенціал науково-технічний, що дає можливість планомірно прискорювати науково-технічний прогрес. Дальшому підвищенню продуктивності праці сприяє соціалістична економічна інтеграція, що поглиблює спеціалізацію і кооперування виробництва. Неухильне і більш швидке зростання продуктивності суспільної праці за соціалізму є гол. умовою успішного здійснення програми комуністичного будівництва, забезпечення перемоги соціалізму в економічному змаганні двох світових систем.

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: т. 20. Енгельс Ф. Анти-Дюрінг, відділ 3: т. 23. Маркс К. Капітал, т. 1; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 36. Чергові завдання Радянської влади: т. 39. Великий почин: Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. М., 1979.

А. А. Чухно.

 

Схожі за змістом слова та фрази