Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow каф-кек arrow КВІТНЕВІ ТЕЗИ В. І. ЛЕНІНА
   

КВІТНЕВІ ТЕЗИ В. І. ЛЕНІНА

—тези доповіді "Про завдання пролетаріату в даній революції". Покладені в основу доповіді В. І. Леніна на зборах більшовиків та на об'єднаних зборах більшовиків і меншовиків — делегатів Всерос. наради Рад робітничих і солдатських депутатів 4 (17).IV 1917. Тези вперше опубліковано в газ. "Правда" 7 (20).IV 1917, на Україні — у більшовицьких газ. "Пролетарий" (Харків) 13 (26).IV та "Звезда" (Катеринослав) 29.IV (12.V). У К. т. В. І. Ленін чітко визначив стратегію і тактику більшовиків в умовах двовладдя, що склалося після повалення самодержавства, характерну для того часу особливість розвитку революції і розстановку класових сил, виробив план переростання бурж.-демократичної революції в соціалістичну. "Своєрідність поточного моменту в Росії,— писав він,— полягає в переході від першого етапу революції, який дав владу буржуазії внаслідок недостатньої свідомості і організованості пролетаріату,— до другого її етапу, який повинен дати владу в руки пролетаріату і бідніших верств селянства" (Повне зібр. тв., т. 31, с. 111). В. І. Ленін викрив антинар. суть бурж. Тимчасового уряду, його імперіалістичної зовн. політики, підкреслив, що війна і надалі залишається грабіжницькою, імперіалістичною. Виступаючи проти найменших поступок "революційному оборонству", В. І. Ленін радив роз'яснювати масам, що покінчити з війною можна лише при умові передачі влади в руки Рад робітн. і солдат. депутатів. Враховуючи, що Тимчасовий уряд тримається на довірливо-несвідомому ставленні мас і підтримці керованих меншовиками та есерами Рад, які добровільно віддали владу буржуазії, В. І. Ленін вважав за недоцільне домагатися на тому етапі негайного повалення його. Він висунув гасло"Ніякої підтримки Тимчасовому урядовії", обгрунтував єдино можливий у тих умовах шлях переходу влади до Рад — шлях мирного розвитку революції під гаслом "Вся влада Радам". Перехід влади до Рад відкрив би можливість мирного переростання революційно-демократичної диктатури пролетаріату і селянства, органами якої були Ради, в соціалістичну диктатуру пролетаріату шляхом зміни партій і класів у керівництві Радами. В. І. Ленін відкрив нову держ. форму диктатури пролетаріату — Республіку Рад. У К. т. сформульовано екон. програму партії на новому етапі революції: конфіскація поміщицьких і націоналізація всіх земель у країні, злиття банків у загальнонац. банк, контроль Рад за виробництвом і розподілом продуктів. Ці заходи були спрямовані на позбавлення буржуазії екон. панування, підвищення революц. активності мас і створення умов для переходу до соціалізму. Формулюючи внутрі-парт. завдання, В. І. Ленін вказав на необхідність негайного скликання з'їзду партії і розгляду на ньому питання про зміну програми партії з урахуванням досвіду революц. руху з 1903, коли було прийнято першу Програму. В. І. Ленін запропонував відмовитися від назви партії "соціал-демократична", бо її спаплюжили лідери зх.-європ. соціал-демократії, й перейменувати її на комуністичну, як називали свою партію К. Маркс і Ф. Енгельс. В. І. Ленін закликав більшовиків до активної роботи по створенню 3-го, Комуністичного Інтернаціоналу. К. т., що озброїли партію і робітн. клас програмою дій, за пропозицією В. І. Леніна було обговорено в ЦК РСДРП(б) та місц. парт. орг-ціях. Проти К. т. виступили противники соціалістич. революції як у партії, так і поза нею. Всередині партії проти К. т. виступили Л. Каменєв та Г. Пятаков. Проте більшовицька партія в цілому згуртувалася навколо К. т. Більшовики України вивчали й пропагували їх. Вони обговорювалися й були схвалені на парт. зборах Харків., Катеринослав., Луган., Горлівсько-Щербинівської, Конотопської та ін. орг-цій РСДРП. Всупереч антиленінській позиції Г. Пятакова К. т. схвалили й більшовики Києва. К. т. було покладено в основу політ. лінії більшовиків, прийнятої Сьомою (Квітневою) Всеросійською конференцією РСДРП(б).

Літ.: Ленін В. І. Про завдання пролетаріату в даній революції.— Листи про тактику.— Завдання пролетаріату в нашій революції. Повне зібрання творів, т. 31; Історія КПРС, т. 3. кн. 1. К., 1968.

О. І. Корольов.

Квітневі тези в. і. леніна - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази