Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
   

ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

— одна з категорій земель зем. фонду України. Згідно із Земельним кодексом України до них належать землі, що знаходяться у межах населених пунктів міст, селищ міського типу і сіл. Займаючи менше 0,5 % тер. країни, 3. н. п. відіграють важливу екон. і соціальну роль, оскільки є місцем проживання населення і зосередження значної частини вироб. потенціалу країни. Встановленням зовн. меж міст, селищ та сіл 3. н. п. відокремлюються від ін. категорій земель. Ці межі визначаються проектом планування та забудови або тех.-екон. обгрунтуванням розвитку міста чи селища. Межа міста встановлюється і змінюється В Р України, а межа селища — обл. радою або за її дорученням — відповідною районною, міською (у містах з районним поділом) радою. Межі сільс. нас. пунктів встановлюються у порядку землеустрою та затверджуються або змінюються районною, міською (в містах з районним поділом) радою. Особливістю 3. н. п. є те, що вони знаходяться у віданні відповідної ради. Сільс, селищні та міські ради виконують такі функції щодо управління цими землями: передають земельні ділянки у власність, надають їх у користування, у т. ч. на умовах оренди; реєструють право власності, право користування землею і договори на оренду землі; вилучають (викуповують) зем. ділянки для держ. та громад, потреб; отримують плату за землю; забезпечують ведення земельно-кадастрової документації; здійснюють держ. контроль за використанням та охороною земель, додержанням зем. зак-ва; сприяють створенню екологічно чистого середовища та поліпшенню природ, ландшафтів; припиняють право власності або користування зем. ділянкою чи її частиною у разі порушення зем. зак-ва власниками землі і землекористувачами, відмови від землі тощо; погоджують буд-во житл., вироб., культур.-побут, та ін. будівель і споруд на зем. ділянках, що перебувають у власності або користуванні; дають висновки про надання або вилучення зем. ділянок, яке провадиться радою вищого рівня; розв'язують земельні спори та ін. питання регулювання зем. відносин у межах своєї компетенції. Крім того, міські ради забезпечують організацію землеустрою, затверджують проекти внутрішньогосп. землеустрою та контролюють їх здійснення.

3. н. п. використовуються виключно відповідно до проектів планування і забудови та планів зем.-госп. устрою нас. пункту. Відповідно до призначення територій нас. пункту зем. ділянки поділяють на землі: житл. та громад, забудови; пром-сті, тр-ту, зв'язку, оборони та ін.; природоохор., оздоров., рек-реац., істор.-культурних об'єктів; об'єктів комун, г-ва; водно- та лісогосп. використання; сільськогосп. призначення; заг. користування.

Крім того, планом зем.-госп. устрою визначається особливий режим використання земель: сан.-захисних зон шкідливих і небезпечних пром., складських та комунал. підприємств; зон та округів сан. охорони курортів; зон сан. охорони джерел водопостачання, водоочис. споруд; водоохор. зон водойм і річок, узбережжя водосховищ, Чорного та Азовського морів (у примор. нас. пунктах); зон охорони ландшафту, пам'яток історії та культури, зон регулювання забудови; охорон, зон заповідників, заказників, природ, нац. парків, бот. садів; зон залягання корисних копалин (крім загальнопоширених); сейсм. зон та зон руйнування зем. поверхні, зсувів, затоплення і підтоплення, тектоніч. розломів та ін. небезпечних природ, і антропоген, процесів. Межі таких зон на тер. нас. пункту визначаються його ген. планом та спец, проектами і затверджуються відповідною радою, а також органами, які приймають рішення щодо створення об'єктів природоохор., оздоров., істор.-культур, та ін. значення. Для відновлення ландшафту і територій, порушених внаслідок госп. діяльності і природ, процесів, збереження та відновлення родючості грунтів, припинення шкідливого впливу порушених земель на довкілля у плані зем.-госп. устрою передбачаються заходи щодо поліпшення, рекультивації та консервації земель. План зем.-госп. устрою нас. пункту обов'язковий для виконання органами держ. управління та викон. влади, а також підприємствами, установами, організаціями і гр-нами.

Забудова земель нас. пункту здійснюється за планом його зем.-госп. устрою. Розміри зем. ділянок, що надаються радами нас. пунктів під забудову, визначаються ними відповідно до затверджених у встановленому порядку норм та проектно-тех. документації спорудження об'єктів.

У разі необхідності тер. нас. пункту може розширюватися за рахунок прилеглих до нього земель. Таке розширення здійснюється за рішенням органів, що затверджують межу нас. пункту. При цьому включення зем. ділянок до межі міста, селища чи села не тягне за собою припинення прав власності і користування ними, якщо їх не вилучено (викуплено) для держ. чи громад, потреб у встановленому законом порядку.

Літ.: Дехтяренко Ю., Драпіковський О., Іванова І. Регулювання зем. відносин у місті. К., 1997.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази