Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow берез-бєло arrow БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654
   

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654

- договірні умови, на основі яких було здійснено рішення Переяславської ради 1654 про возз'єднання України з Росією та визначено автономне становище України в складі Російської держави. З 13 (23).ІІІ по 27.III (6.IV) 1654 укр. посольство на чолі з генеральним суддею С. Богдановичем-Зарудним і переяславським полковником П. Тетерею вело переговори з представниками царського уряду, в результаті яких було складено кілька різних за формою офіц. документів. Вся сукупність документів, оформлених внаслідок переговорів представників гетьманської адміністрації і царського уряду, дістала назву "Березневих статей". Пізніше в офіц. документах царського уряду Б. с. називалися "Переяславським договором" або "Договором Богдана Хмельницького". До складу Б. с. ввійшли "Просительні статті" з 23 пунктів (статей), подані укр. посольством 14 (24).III 1654, і царські укази до них, "Статті Богдана Хмельницького" (або "Статті Війська Запорізького") з 11 пунктів (статей), подані укр. посольством 21 (31).III 1654, та царські укази до них, царські жалувані грамоти про вільності Запорізького війська, про права православної шляхти тощо. Б. с. охоплювали широке коло питань, зокрема підтвердили виборність гетьмана, станові права укр. старшини, козаків, духівництва, міщан, визначили розмір жалування представникам вищої військ. старшини. Згідно з Б. с. Україна користувалася автономними правами: зберігала військ.-адм. органи управління на чолі з виборним гетьманом, тут без обмежень діяло місц. право. Разом з тим Б. с. дещо обмежили політ. та екон. права гетьманської адміністрації, яка була підпорядкована царському урядові. В той час, коли козац. старшина, укр. шляхта і духівництво користувалися становими правами і привілеями, становище широких мас укр. селянства характеризувалося дальшим посиленням залежності від укр., польс. і рос. феодалів. Б. с. на тривалий час визначили правове становище України в складі Рос. д-ви. Згодом рос. царизм, проводячи централізаторську політику, поступово скасовував окремі права і привілеї, а на поч. 80-х pp. 18 ст. ліквідував залишки автономного устрою України, встановленого в період визвольної війни укр. народу 1648-54

Літ.: Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы, т. 3. М., 1954; Історія Української PCP, т. 1. К., 1967.

 

Схожі за змістом слова та фрази