Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕЧАТКА
   

ПЕЧАТКА

— спец, металевий, гумовий, каучуковий, пластиковий чи дерев'яний предмет (пристрій) з нарізними знаками для відтисків (відбитків) їх на сургучі, воску, папері тощо з метою надання док-тові достовірності, автентичності та юрид. сили. Посвідчує походження док-та: від д-ви, держ. органу, юрид. і фіз. осіб.

П. існують здавна. Відомо, що П. були поширені в Месопотамії, ассиро-вавилонській цивілізації (20—6 ст. до н. е.). Мали форму циліндра, овалу, скарабея (жука) і виготовлялися з різного металу, дорогоцінного чи твердого кольорового каменю, на яких вирізьблювалися різні знаки, фігури, ім'я власника, формули, настанови, присвяти тощо. У Давньому Єгипті П. прикладали до док-тів, які писалися на папірусі. Звичай сх. народів користуватися П. успадкували давні греки і римляни, в яких переважали П. у формі металевого персня. їх прикладали до юрид. актів; вони нерідко мали зображення правителя, адміністратора або визначного гр-нина, а римляни використовували П. і як фабричну марку, яку відтискували на цеглинах, кераміч. вазах тощо. Про використання П. не раз згадується і на сторінках

Біблії. Тривалий час, особливо в епоху Середньовіччя, П. замінювали підпис. Важливі держ. акти скріплювалися П. в урочистій обстановці. У Київ. Русі згадки про П. містяться у договорі великого київ, князя Ігоря з греками (944). Серед відомих найдавнішою є П. великого київського князя Святослава Ігоревича. За часів Русі використовувалися металеві вис-лі П. — т. з. буми (підвішувалися до док-тів на шнурку), які вперше з'явилися в кін. 4 ст. в Римі й були розповсюджені у Зх. Європі та Візантії. Тодішні П. були переважно з грец. написами. П. мали давній Київ, аз 14 ст. — і ряд ін. укр. міст у зв'язку з запровадженням у них магдебурзького права. Перші згадки про запорізькі П. належать до 16 ст. П. Війська Запорізького стала основою для П. козацької д-ви — Гетьманщини. Свої П. мали козац. полки, сотні, козац. старшина.

За видами П. розрізняють: П. державна — як атрибут д-ви, реквізит акта, грамоти, закону, договору (такою П. посвідчується підпис найвищої у д-ві посадової особи або уповноваженої нею особи); П. гербова — із зображенням держ. герба (герба роду в давні часи); П. проста (без зображення герба). За формою П. бувають круглими, трикутними, овальними тощо; за розміром — великими і малими. Чинне зак-во України передбачає існування зазначених вище видів П.: державної, гербової і простої.

Державна П. — Велика Державна Печатка України — засн. відповідним указом Президента України від 19.XII 1996 як символ держ. суверенітету України та з метою належ, оформлення офіційних док-тів особливої держ. ваги. Нею скріплюються підписи: Президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнар. договорів України; Голови Верх. Ради України на оригіналах рішень ВР щодо міжнар. договорів України; Голови Конст. Суду України на оригіналах рішень КС щодо відповідності законів та ін. актів зак-ва України Конституції, ін. законам України, міжнар. договорам України; осіб, уповноважених у встановленому порядку на підписання від імені д-ви міжнар. договорів України.

Відповідно до указу Президента України «Про офіційні символи глави держави» від 29.XI 1999 одним з офіц. символів глави д-ви є Гербова Печатка Президента України. Вона має форму кола, в центрі якого — зображення малого Державного Герба України. Над ним по колу напис «Президент України», а під ним — стилізоване зображення знака відзнаки Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого». Ця П. виготовлена в 4 примірниках, один з яких є еталонним, і використовується

Печатка - leksika.com.ua

для засвідчення підпису Президента України на грамотах, посвідченнях до презид. відзнак та почес. звань України, а також на посланнях Президента України главам ін. держав. Право мати і користуватися гербовою П. окр. законами, положеннями і статутами надається також певному колу посад, осіб, держ. органам і установам.

Простою П. (без зображення Держ. Герба) користуються підприємства, установи, організації, госп. об'єднання, суб'єкти підприємництва, об'єднання гр-н, окр. особи (напр., підприємці, лікарі).

В Україні діє дозвільна система на право виготовлення та користування П. і штампами.

Відповідні питання регулюються Положенням про дозвільну систему (затв. КМ України 12.Х 1992), Інструкцією про порядок видачі м-вам та ін. центр, органам викон. влади, підприємствам, установам, організаціям, госп. об'єднанням та гр-нам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення П. і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення П. і штампів (затв. МВС України 11.1 1999) та ін. нормат.-прав. актами. Згідно з чинним зак-вом право видачі дозволів на відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення П. і штампів тощо мають органи МВС України. Органи держ. влади, як правило, можуть мати тільк и по одному примірнику гербової каучукової або металевої П. Управління (відділи) кадрів органів держ. влади можуть замовляти малу гербову П. для засвідчення посвідчень і спец, перепусток. Незалежно від цього м-ва та ін. органи викон. влади можуть виготовляти прості круглі печатки, а також різні штампи. П. є обов'язковим реквізитом юрид. акта — закону, указу, постанови, вироку суду, а також особистих док-тів — паспорта, військ, квитка тощо. Для органів викон. влади існує Примірний перелік док-тів, які необхідно скріплювати гербовою П.: акти прийняття споруджених об'єктів, акти експертизи, банк., платіжні доручення та ін. Гербові П. прикладаються до цив.-прав. договорів, які посвідчуються держ. нотаріусом. П. треба проставляти (прикладати) таким чином, щоб вона захоплювала кілька ост. літер найменування посади особи, яка підписала док-т. Відповідальність і контроль за дотриманням порядку зберігання П., а також законністю користування ними покладаються на керівні підприємства, установи і організації. Викрадення, привласнення чи вимагання П., заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання служб, становищем або її пошкодження, підроблення, збування караються у крим. порядку і належать до категорії злочинів проти авторитету органів держ. влади, органів місц. самоврядування та об'єднань гр-н (ст. 357, 358 КК України).

Див. також Сфрагістика.

Літ.: Янин В. Л. Актовые печати древней Руси X— XV вв., т.1-2. М., 1970; Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати древней Руси X—XV вв., т. 3. М., 1998; Гавриленко В. Держ. печатки України козац. доби: першооснова і генеза. «Вісник Львів, ун-ту. Серія історична», 2000, в. 35—36.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази