Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕХПРОМФІНПЛАН
   

ТЕХПРОМФІНПЛАН

— розгорнута програма виробничо-господарської діяльності і соціального розвитку колективу виробничого об'єднання (підприємства), спрямована на успішне виконання держ. планових завдань з найбільшою ефективністю. Т. складають на рік з розбивкою по кварталах. Містить такі взаємопов'язані розділи: заг. таблиця осн. показників виробничо-госп. діяльності; виробн. і реалізація продукції; тех. розвиток і підвищення екон. ефективності виробн.; планові техніко-екон. норми і нормативи; капітальне буд-во; матеріально-технічне постачання; праця і кадри; собівартість, прибуток і рентабельність; фонди економічного стимулювання; фінанс. план; план соціального розвитку колективу; охорона природи і раціональне використання природних ресурсів. Кожному розділові Т. відповідає своя система показників. Розрізняють планові затверджувані і розрахункові показники. Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи" (1979) виробничим об'єднанням (підприємствам) затверджують такі показники: по виробництву — зростання чистої продукції (нормативної), а в окремих галузях — товарної продукції у порівнянних цінах; виробн. осн. видів продукції в натуральному виразі, в т. ч. продукції на експорт; зростання виробн. продукції вищої категорії якості; з праці й соціального розвитку — зростання продуктивності праці, обчислюване за чистою продукцією (нормативною), норматив заробітної плати на 1 крб. продукції (в деяких галузях — заг. фонд заробітної плати), ліміт чисельності робітників і службовців, завдання щодо скорочення застосування ручної праці, нормативи утворення фондів матеріального заохочення, соціально-культур. заходів і житл. буд-ва; по фінансах — заг. сума прибутку, а в деяких галузях — зниження собівартості продукції, заг. норматив розподілу прибутку, а також платежі в держ. бюджет і асигнування з держ. бюджету; по капітальному будівництву — введення в дію основних фондів, виробничих потужностей і об'єктів, у т. ч. приріст потужностей за рахунок тех. переозброєння і реконструкції діючих підприємств, ліміти держ. капітальних вкладень і буд.-монтажних робіт, у т. ч. витрати на тех. переозброєння і реконструкцію діючих підприємств, нормативи утворення фонду розвитку виробництва; по впровадженню нової техніки — осн. завдання щодо виконання наук.-тех. програм, розробки, освоєння і впровадження нових високоефективних технологічних процесів і видів продукції, осн. показники тех. рівня виробн. і найважливіших видів вироблюваної продукції, екон. ефект від проведення наук. тех. заходів; по матеріально-технічному забезпеченню — обсяг поставок осн. видів матеріально-тех. ресурсів, необхідних для виконання річного плану, завдання щодо середнього зниження норм витрат найважливіших видів матеріальних ресурсів. Ін. показники Т. розробляють і використовують планові органи як розрахункові матеріали до обґрунтування цих планів. Роботу щодо розробки Т. очолює керівник виробничого об'єднання (підприємства). Безпосередню участь у складанні Т. беруть функціонуючі відділи і служби, громад. орг-ції, весь колектив підприємства. Після затвердження Т. стає юрид. документом, обов'язковим для виконання. Деталізовані завдання Т. доводять до виробничих підрозділів і служб підприємства. Т. мають включати зустрічні плани. Див. також Планування народного господарства, Поточне планування.

Т. І. Таланова.